آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم طرح تحقیق دکتری پژوهش محور (Ph.D)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم طرح تحقِیق پایان نامه (پروپوزال)کارشناسی ارشدفرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم الف جدید دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم الف جدید دانشجویان دکترای تخصصیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرمهای پایان نامهفرم های دفاع ارشد
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشددفتر امورپایان نامه ها
راهنمای تکمیل فرم پیشنهادی طرح تحقیق ( پروپوزال)کارشناسی ارشددفتر امورپایان نامه ها
فرم شماره یک عنوان پایان نامهدفتر امورپایان نامه ها
فرم های نحوه نگارش پایان نامه های انگلیسیفرم های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری
نکات مهم در روند انجام رساله دکتریفرم های دفاع دکتری
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعیهفرم های دفاع دکتری
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دفاع دکتری
فرم های دفاع دانشجویان دکتریفرم های دفاع دکتری
نکات مهم در روند انجام پایان نامهفرم های دفاع ارشد
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعیهفرم های دفاع ارشد
آئین نامه اجرائی رساله دانشجویان دکتری تخصصیدفتر امورپایان نامه ها
طرح تحقیق رساله دکتریدفتر امورپایان نامه ها