آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم طرح تحقیق دکتری پژوهش محور (Ph.D)فرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم طرح تحقِیق پایان نامه (پروپوزال)کارشناسی ارشدفرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم الف جدید دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم الف جدید دانشجویان دکترای تخصصیفرم ها و آیین نامه های پژوهشی
فرم الف دانشجویان دکترا ورودی ۹۶فرم ها و آیین نامه های آموزشی
حقوق کودکالویت های پژوهشی
آموزش و پرورشالویت های پژوهشی
تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی ( کارشناسی )طرح دروس
برنامه نویسی کامپیوتری آموزشی ( کارشناسی ارشد )طرح دروس
نظریه های یاددهی ویادگیری درروش های پیشرفته تدریس ( دکتری )طرح دروس
مدیریت آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی ( دکتری )طرح دروس
فرمهای پایان نامهفرم های دفاع ارشد
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشددفتر امورپایان نامه ها
راهنمای تکمیل فرم پیشنهادی طرح تحقیق ( پروپوزال)کارشناسی ارشددفتر امورپایان نامه ها
فرم شماره یک عنوان پایان نامهدفتر امورپایان نامه ها
فرم های نحوه نگارش پایان نامه های انگلیسیفرم های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری
نکات مهم در روند انجام رساله دکتریفرم های دفاع دکتری
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعیهفرم های دفاع دکتری
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دفاع دکتری
فرم های دفاع دانشجویان دکتریفرم های دفاع دکتری