تاریخچه دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پیشینه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هفتمین دانشکده واحد تهران جنوب می باشد که به همت مرحومه خانم دکتر دادستان از استادان برجسته روانشناسی و چهره ماندگار این رشته در سال ۱۳۸۹ تصویب و از شهریور ماه سال ۱۳۹۰ در مرکز هشت افتتاح گردید و رسماً از نیمسال دوم ۹۰-۸۹ به پذیرش دانشجو در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی اقدام نمود.

آغاز به کار رشته های علوم تربیتی و روانشناسی از سالهای گذشته به همت استادان برجسته این علوم در دانشکده تربیت معلم سابق انجام و پذیرش دانشجو برخی از رشته ها مانند تکنولوژی آموزشی و آموزش ابتدایی به دهه هفتاد برمی گردد. از دهه هشتاد رشته های روانشناسی عمومی و صنعتی و سازمانی تصویب و در همان دانشکده پذیرش دانشجو صورت گرفت. با تاسیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تمامی رشته های مرتبط در این دانشکده تجمیع گردید. این دانشکده هم اکنون در رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به تربیت دانشجو می پردازد.

در سال ۱۳۹۳ گرایش های مختلف مقاطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و رشته علوم تربیتی و دکتری تصویب گردید و مورد استقبال گسترده در بین متقاضیان رشته های مذکور قرار گرفت. در حال حاضر رشته های دایر در دانشکده ۲۲ رشته در مقاطع مختلف می باشد.

هم اکنون ریاست این دانشکده به عهده سرکار خانم دکتر احمدی و معاونت آن به عهده جناب آقای دکتر مهران آزادی می باشد.

اسامی مدیران محترم گروه های آموزشی این دانشکده که تقریباً از بدو تاسیس این دانشکده در گروه های آموزشی فعالیت داشتند به شرح زیر است:

خانم دکتر احمدی ریاست محترم دانشکده با حفظ سمت مدیر محترم گروه مقطع دکتری

خانم دکتر محترم نعمت طاوسی مدیر محترم گروه روانشناسی و مشاوره در تمام مقاطع

خانم دکتر عضدالملکی مدیر محترم گروه علوم تربیتی و جامعه شناسی در مقاطه کارشناسی و ارشد.