عمومی

به گزارش ازدفترفرهنگي ....

مراسم سوگواری شهادت امام جعفرصادق(ع)...

باتلاش وکوشش دفتر فرهنگ دانشکده در راستای مصوبه شورای فرهنگی مرداد 1393 روز چهارشنبه مورخه 29/5/93 مراسمی معنوی به مناسبت روز شهادت ششمین اختر تابناک ولایت و رئیس مذهب جعفری (شیعه) حضرت امام جعفرصادق (ع) برگزار گردید..

ادامه مطلب
گزارش از دفتر فرهنگ دانشکده...

بازدید از بیمارستان آیت اله صدر...

با تلاش وکوشش دفتر فرهنگ دانشکده در روز سه شنبه مورخه 21/5/93 در راستای اجرای مصوبات شورای فرهنگی واحد پس از هماهنگی های لازم با بیمارستان آیت ا... صدر بخش جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، تعداد 18 نفر از دانشجویان رشته روان شناسی به همراه کارشناس محترم دفتر فرهنگ جهت بازدید اعزام شدند. بنا به گزارش مشارالیه، مسئولین حراست و دکتر میرزایی کارگروه پژوهشی وپزشک روان شناس بیمارستان به استقبال گروه اعزامی آمدند .

ادامه مطلب