اسلاید خبری

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب

به مناسبت هفته حجاب و عفاف ضمن برگزاری مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان عفاف و حجاب دفتر امور دانشجویی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مبادرت به برقراری نمایشگاه حجاب و عفاف در سالن مطالعه به مدت یک هفته نموده است که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.

ادامه مطلب