عمومی - آرشیو

به گزارش از دفترپژوهش...

دستورالعمل«راهنمای چاپ مقالات در مجلات معتبر»...

دستورالعمل«راهنمای چاپ مقالات در مجلات معتبر» با توجه به اینکه این دستورالعمل در سی وسومین صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 25/08/93 مطرح و مقرر گردید در هنگام تکمیل پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در اختیار دانشجویان قرار گیرد، تا مجموعه تهیه شده همزمان با فرمهای مخصوص پژوهشی و چکیده ای از اهم آخرین بخشنامه های مرتبط با پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در هنگام تهیه پروپزال و قبل از تعیین عنوان پایان نامه در اختیار دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی قرار گیرد...

ادامه مطلب
به گزارش ازدفتر فرهنگ...

مراسم ۱۶ آذر...

به همت دفتر فرهنگ دانشکده، مراسم 16 آذر سال 1393 جلسه با یاد و نام خداوند آغاز گردید سپس با مقدمه ای کوتاه در خصوص مقارن شدن ایام اربعین و ماه حزن انگیز صفر از اینکه نمی توان مجلسی شاد را برای دانشجویان مهیا کرد...

ادامه مطلب