اخبار پژوهشی - آرشیو

اطلاعيه

اطلاعیه پژوهشی

تاریخ و ساعت سخنرانی دکتر آزادی پیرامون نقش واسطه ای نظم دهی هیجان در رابطه با فزون کنشی و مشکلات خواب

ادامه مطلب
اطلاعيه

اطلاعیه پژوهشی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم برنامه هفته پژوهش را می توانید در این قسمت ملاحظه نمایید./

ادامه مطلب
اطلاعيه

اطلاعیه پژوهشی

قابل توجه دانشجویان درس کودکان استثنایی: قرارداد باسازمان کودکان استثنایی تمدید گردید

ادامه مطلب