آرشیو اخبار

برگزاری سخنرانی علمی توسط ریاست محترم دانشکده آقای دکتر محمد علی احمدوند تحت عنوان شگفتیهای مغز انسان, اسکیزوفرنی, فرضیه دوپامین

سخنرانی علمی تحت عنوان «شگفتیهای مغز انسان, اسکیزوفرنی, فرضیه دوپامین» توسط ریاست محترم دانشکده آقای دکتر محمد علی احمدوند در آزمایشگاه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار گردید.

ادامه مطلب