به گزارش از معاونت پژوهشي...

برگزاری دوره های ارتقای علمی دانشجویان...

۱۴ دی ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۲۳۹ عمومی
تعداد بازدید:۹۶۸
.

بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری از طریق برگزاری دوره­های ارتقای علمی و معنوی دانشجویان با موضوعات پویایی محوری، و توجه به فعالیت­های گروهی با محوریت هسته های پژوهشی و کارآفرینی و ...... تسهیلات ویژه ای به دانشجویان مقطع دکترای تخصصی، با هدف تربیت پژوهشگران و فناوران برجسته برگزار می نمایند.