به گزارش از معاونت دانشجويي...

اعطای وام وزارت علوم به دانشجویان...

۰۷ مهر ۱۳۹۳ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۷۲۷ عمومی
تعداد بازدید:۷۳۹
کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال اول 94-93 می توانند برای دریافت فرم مخصوص به همین پورتال قسمت امورمالی مراجعه نماید.