به گزارش ازمعاونت آموزشي دانشکده...

جدول زمانبندی ثبت نام دوره کارشناسی ارشد ودکتری...

۳۰ شهریور ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۶۹۷ عمومی
تعداد بازدید:۸۴۱
.

برنامه زمانبندی پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

روز

تاریخ

مقطع

جنسیت

ساعت مراجعه

دوشنبه

31/6/93

کارشناسی ارشد

خواهر

16-8

سه شنبه

1/7/93

کارشناسی ارشد

خواهر

12-8

سه شنبه

1/7/93

کارشناسی ارشد

برادر

16-13

چهارشنبه

2/7/93

دکتری

خواهر

12-8

چهارشنبه

2/7/93

دکتری

برادر

16-13