دفتردانشجویی برگزار می کند(جشن فارغ التحصیلی)

۱۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۴۹۱ عمومی
تعداد بازدید:۶۳۶
به اطلاع میرسانددانشجویان ورودی سال۸۹ که مایل هستند درجشن فارغ التحصیلی دانشکده روانشناسی شرکت نمایند برای واریز فیش واطلاعات لازم بااین شماره تماس حاصل نمایند.۰۹۳۷۱۸۰۷۰۷۶ جناب آقای شیرخدائی
به اطلاع  میرسانددانشجویان ورودی سال۸۹ که مایل هستند درجشن فارغ التحصیلی دانشکده روانشناسی شرکت نمایند برای واریز فیش واطلاعات لازم بااین شماره تماس حاصل نمایند.۰۹۳۷۱۸۰۷۰۷۶ جناب آقای شیرخدائی