دانشجویان گرامی که:در رشته های تکنولوژی آموزشی،¬ آموزش ابتدایی، مشاوره و راهنمایی مشغول به تحصیل می باشند جهت اخذ کارت دانشجویی خود به امور دانشجویی دانشکدهمراجعه نمایند.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۱۴۴ عمومی
تعداد بازدید:۷۹۱
.