کو دتای رضاخان:انقلاب 1917 روسیه و سقوط رژیم تزاری، فرصتی به دست بریتانیا داد تا درصدد تفوق مطلق سیاسی و اقتصادی در ایران برآید. لرد کرزن که در سال 1919 جانشین آرتور بالفور وزیر خارجه انگلیس شده بود، چنین استدلال می کند:

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۹۲۷ عمومی
تعداد بازدید:۵۵۰
.