توجه توجه

تبریک سال نو

۲۳ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۸۱ عمومی
تعداد بازدید:۶۶۱
تبریک سال نو...

سالی خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

 اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام 

 برای شما استادان وکارکنان ودانشجویان عزیزازخداوند بزرگ خواستاریم....عید نوروز مبارک.