توجه توجه...

اطلاعیه مهم فرهنگی

۰۷ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۹۲۹ اخبار فرهنگی
تعداد بازدید:۵۵۶
به اطلاع کلیه استادان وهمکاران گرامی می رساند...

به اطلاع کلیه استادان وهمکاران گرامی می رساند.درراستای تبیین بیشترو عمیق تر به مطالب علمی در حوزه جنگ نرم ، چهارمین ویژه نامه تخصصی راهبرد فرهنگی به این موضوع اختصاص یافته است . لذا مقتضی است مدیران وکارشناسان صاحب نظر در این حوزه ، برای بررسی ودرج در شماره مذکور از طریق رایانامه به این اداره کل ارسال گردد.آدرس سایت info@farhangi.iau.ir