توجه توجه...

اطلاعیه مهم آموزشی

۰۱ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۸۹۴ اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۶۳۰
دانشجویانی که در نیمسال اول 92 – 91 واحد آموزش و پرورش کودکان استثنایی را گذرانده اند...

دانشجویانی که در نیمسال اول 92 91  واحد آموزش و پرورش کودکان استثنایی را گذرانده اند، لطفاً برای تکمیل واحد عملی این درس تا تاریخ 10 / 11/ 91 به سازمان کودکان استثنایی مراجعه نمایند. بدیهی است که اعلام نمره دانشجویان این درس منوط به مراجعه به سازمان مذکور و داشتن گواهی مراجعه به مدرسه استثنایی می‏باشد.»