توجه توجه

۱۹ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۸۸۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۹۱
اطلاعیه مهم تغییر زمان ثبت نام نیمسال اول 91-90

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به علت نقص در پرداخت الکترونیکی سایت بانک ملت، روزهای انتخاب واحد یک روز با تاخیر شروع می گردد (از تاریخ 20/6/90 شروع خواهد شد) و به کلیه دانشجویان که در تاریخ 19/6/90 زمان ثبت نام درسی آنان بوده است و انتخاب واحد انجام داده اند می رساند جهت اطمینان بیشتر از مرحله ثبت نام انجام شده، مجدداً در روز بیستم شهریور ماه به سایت ثبت نامی دانشگاه مراجعه نمایند.