توجه توجه

۰۸ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۸۱۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۳۹
اطلاعیه مهم در مورد اخذ دروس پیشنیاز

- چنانچه یک درس بیش از یک پیشنیاز داشته باشد دانشجو موظف است قبل از اخذ درس، تمامی دروس پیشنیاز درس مربوط را اخذ نموده باشد. - چنانچه از درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننموده یا به دلایلی آن را حذف کرده باشد مجاز به اخذ درس وابسته همزمان با درس پیشنیاز می باشد. - در صورتیکه در اخذ همزمان دروس پیشنیاز و وابسته از درس وابسته نمره قبولی کسب نماید ولی از درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید درس وابسته حذف نخواهد شد و دانشجو می باید در ترم بعد درس یا دروس پیشنیاز را اخذ نماید.