برگزاری سخنرانی علمی توسط ریاست محترم دانشکده آقای دکتر محمد علی احمدوند تحت عنوان شگفتیهای مغز انسان, اسکیزوفرنی, فرضیه دوپامین

۰۲ تیر ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۶۰۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۴۰۸
سخنرانی علمی تحت عنوان «شگفتیهای مغز انسان, اسکیزوفرنی, فرضیه دوپامین» توسط ریاست محترم دانشکده آقای دکتر محمد علی احمدوند در آزمایشگاه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار گردید.

در این جلسه سخنرانی علمی که با حضور اساتید و دانشجویان در تاریخ 7/3/90 در آزمایشگاه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار گردید سخنران جلسه به تشریح ساختار کلی مغز انسان, قسمت های کرتکس و ساب کرتکس, عملکرد کلی نیمکره راست و چپ, نمایش ساختار نورون ها, طرز انتقال سیگنال های عصبی, بیان کیفیت پمپ سدیم-پتاسیم, پتانسیل عمل, قانون همه یا هیچ, قانون نرخ, جریان الکتریکی نورون ها, اجزای نورون, سیناپس, مولکول های انتقال دهنده عصبی, گیرنده های تحریکی و بازداری, انواع مولکول های انتقال دهنده شیمیایی - الکتریکی. تعریف اسکیزوفرنی و علایم آن (هذیان, توهم, دوسوگرایی), انواع هذیان ها و توهم ها, تعریف اسکیزوفرنی از منظر زیست شناختی. چگونگی ازدیاد دوپامین در شکاف سیناپسی و راه های کاهش آن. آگونیست ها و آنتاگونیست های دوپامین. نقد فرضیه دوپامین.