قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۷/۰۲/۱۷

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۶ کد : ۱۲۸۸۳ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۴۱۱۷

- پروپوزال های تائید شده دانشجویان ارشد. جلسه ۹۷/۰۲/۱۷

 • پروپوزال خانم فرشته محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش پروژه محور بر انگیزش تحصیلی» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عظیمه معینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای اضطراب امتحان در رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم گیسو معدنچیها دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش جنس در رابطه برونگرایی و نظم جویی هیجانی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم مزینانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و راهبردهای مقابله با تنیدگی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال آقای مرتضی ارفاقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه سبک والدگری و کنش وری خانواده با اعتیاد نوجوانان به بازی های آنلاین» به راهنمایی آقای دکتر امیرعلی مازندرانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال محمد مهدی صالحی مزده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض در رابطه بین تعارض والد – نوجوان با سازگاری تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محسن افشاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عفت نحوی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش آسیب پذیری در برابر استرس و تنهایی روانشناختی در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عصمت نامانلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه خودشفقت ورزی، بهزیستی معنوی و کنترل عواطف با سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر مریم طهرانی زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مونا فرامرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس اضطراب جدایی، هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر سعید عسکری، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم زهرا طاهر نسب امیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین اضطراب سلامت و خود مراقبتی در مبتلایان به دیابت» به راهنمایی خانم دکتر سارا هاشمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای هادی هندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه جو عاطفی خانواده با خودپنداشت و طرحواره های سازش نایافته اولیه» به راهنمایی آقای دکتر داود نوده ئی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره میر محکم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره - راهنمایی با عنوان «نقش جهت گیری مذهبی در تاب آوری و رضایت از زندگی» به راهنمایی آقای دکتر داود نوده ئی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محیا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه بهزیستی روان شناختی کودکان معلول جسمی با حرمت خود و استرس» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای فرهاد عبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «تاثیر درمانگری شناختی رفتاری بر مصرف مواد معتادان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر سیمین جعفری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای احمد علوی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «طراحواره های ناسازگار اولیه و مشکلات جنسی در زوجین متقاضی طلاق» به راهنمایی خانم دکتر سیمین جعفری، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهام دانیالی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش سبک های والدگری در خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری» به راهنمایی خانم دکتر آزاده امینی ها، مطرح و تأیید شد