قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۱ کد : ۱۲۶۹۳ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۳۳۴۵

پروپوزال های تائید شده دانشجویان ارشد در شورای پژوهشی مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ دانشکده.

 

 • پروپوزال خانم مریم رییس محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «عوامل موثر بر مصرف گرایی زنان تحصیل کرده» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم فاطمه محمدی شکیب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مفهوم سازی احساس محرومیت و عوامل موثر برآن در مناطق حاشیه نشین» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای جواد انگوتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه سبک زندگی خانواده کارکنان سازمان عقیدنی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم تیمورنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت نوآورانه کارکنان» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرجس اسماعیلی قهفرخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر انیمیشن های داستانی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و زبانی» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال آقای ابوالفضل طوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه بین سبک های رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا فولادرخ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر بکارگیری آموزش از راه دور مبتنی بر موک با روش سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مسعود دودانگه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر جشنواره الگوهای تدریس برتر مبتنی بر فناوری در بهبود تدریس دبیران و یادگیری دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سکینه زمانی کوخالو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر یادگیری مشارکتی بر مسئولیت پذیری» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه شریف مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه نشاط سازمانی کارکنان با اثربخشی سازمانی و نقش واسطه ای جو سازمانی» به راهنمایی خانم دکتر نیره شاه محمدی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا زمانی کوخالو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش از طریق موک، بر یادگیری و یاد داری درس علوم» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محمدرضا نادری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «علل افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی در شهرک صنعتی کاوه» به راهنمایی آقای دکتر جواد منظمی تبار، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مرضیه سلیمیان ریزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته با عنوان «پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس تنظیم شناختی هیجان در معلمین ابتدایی» به راهنمایی آقای دکتر سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سپیده افتخار معنوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه بین فناوری اطلاعات با رضایت ارتباطی و یادگیری سازمانی» به راهنمایی آقای دکتر سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب قیمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه آموزش در خانه از دیدگاه والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رجا اسمعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستانیو دبستانی با عنوان «تاثیر موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری از دیدگاه معلمان» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای قاسم رحمانی جوینانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «نقش اپلیکیشن تلگرام بر هویت جنسیتی نوجوانان» به راهنمایی خانم دکتر ژاله توکلی والا، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال آقای امیر زرگری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه نگرش نابینایان به رعایت حقوق شهروندی آنان توسط مردم» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صفیه کنگرلوئی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات چند رسانه ای بر انگیزش و اهمالکاری تحصیلی» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راضیه ابراهیم نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر بکارگیری رایانش ابری بر روی خلاقیت و خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم عذرا علی نیا بنگر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه آموزش مهارت های حل مساله بر سبک های شناختی و سواد اطلاعاتی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر حسن رستگارپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سید محسن میر محمد میگونی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه بین پروژه های علمی دانش آموزی و خلاقیت در بین دانش آموزان ابتدایی» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ندا زمانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه توانمند سازی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی کارکنان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم میرجمالی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر یادگیری موقعیتی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانشجویان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مونا نجار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر نظم جویی هیجان و اضطراب» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ندا خانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی آموزش کودک حور بر توانمندی های ادراکی – حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محمد مهدی ثمری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «تاب آوری و سبک های مقابله سربازان در دوره خدمت» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا شایان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «تاثیر طلاق عاطفی والدین بر تحول اخلاقی و مشکلات رفتاری هیجانی فرزندان» به راهنمایی دکتر سید علی محمد موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منیژه رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه مهارت مثبت اندیشی و شادکامی با خودکارآمدی تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای اقبال نعمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک های شناختی و اهداف پیشرفت» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهدیه حاجی قربانعلی دولابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش توانمند سازی روانی در پیش بینی هوش سازمانی و راهبردهای حل مسئله» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه زم، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طیبه حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «رابطه خودکارآمدی و شادکامی با سلامت روانی معلولین» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم آزاده زنگنه کرمانشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای خشم در رابطه بین الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر مرضیه حاجی زادگان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمانه آقارضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه شیوه والدگری با سلامت روانی و باورهای مذهبی» به راهنمایی خانم دکتر پریسا پرن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فائزه مدرسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه تمایز یافتگی خود و اضطراب با سلامت روانی زوجین» به راهنمایی خانم دکتر مریم اسبقی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شیما آقا خانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه حرمت خود ناهمسان و شخصیت خود شیفته با واسطه نظم دهی هیجان» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 • پروپوزال خانم فاطمه حافظی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای بنیان های اخلاقی در رابطه بین خود مهارگری و سازگاری اجتماعی با بازخورد به خیانت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر سارا هاشمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نسرین حسین پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی روان درمانی مثبت بر مکانیزم های دفاعی و نشانه های هیجانی مبتلایان به افسردگی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم معصومه فکری شندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثربخشی درمانگری خود شفقت ورزی بر شرم و اضطراب اجتماعی» به راهنمایی خانم ندا صدیقی مورنانی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مائده رسولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثرآموزش مهارت های بین فردی بر نظم جویی شناختی هیجان و خودکارآمدی» به راهنمایی خانم دکتر امین رفیعی پور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اکرم یداله پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر ترس از دردو ترس از زایمان طبیعی در اولین زایمان» به راهنمایی آقای دکتر سید علی محمد موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محبوبه نادعلی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش ذهن آگاهی و نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی خودکارآمدی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا ناظم زاده گوکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «تاثیر دارو درمانگری ونوروفیدبک، برفراخنای حافظه کودکان مبتلا به نارسایی توجه و فزون کنشی» به راهنمایی آقای دکتر حسن شمس اسفندآباد، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده فاطمه قوام زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و دارو درمانی بر اختلال پیش از قاعدگی و تعارض های زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر روشنک وصالی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 • پروپوزال آقای ابراهیم صادق شش پلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره - راهنمایی با عنوان «نقش واسطه ای سبک زندگی در رابطه بین معنویت و سلامت عمومی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ناهید قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره - توانبخشی با عنوان «نقش حمایت اجتماعی و هیجان خواهی در تاب آوری امدادگران جمعیت هلال احمر» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی دلیر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مینا حاجی کندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و امید در زنان مبتلا به ام. اس. و عادی» به راهنمایی خانم دکتر سولماز دبیری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیرا سلمانی مجد آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «نقش رشد اجتماعی و کنترل عواطف در ابراز وجود و خود کارآمدی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا رزاقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی روان درمانی مثبت بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شیدا محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه سبک های هویت و ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در جوانان» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم گلپایگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی مشاوره تلفیقی در بهزیستی روان شناختی و معنای زندگی» به راهنمایی آقای دکتر محمد مصطفوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه داوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه کارآمدی خانواده و تحول مثبت با شادکامی در دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمود نجفی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای یوسف قرآنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «مقایسه سلامت عمومی و خودآمدی مطلقه ها با زوجین ناراضی از زندگی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر علیرضا ملازاده، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 • پروپوزال آقای رحیم عبداللهی نودهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثرآموزش مدیریت خشم و تنیدگی بر بیان خشم و تعلل ورزی» به راهنمایی خانم سیمین جعفری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب حسن زاده دستجردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «تاثیر آموزش مدیریت شرم تصویر بدنی بر علائم اضطراب اجتماعی و جرات ورزی دختران فربه» به راهنمایی آقای دکتر محسن افشاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا کمالی دولت آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش خود شفقت ورزی و معنای زندگی در بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سعید قضاتلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین آسیب های دلبستگی و مشکلات رفتاری برونی سازی نوجوانان بزهکار» به راهنمایی آقای دکتر محسن افشاری، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم معصومه گرجی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری و کیفیت زندگی» به راهنمایی خانم دکتر سمیه صالحی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم ام البنین غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه بین کمال گرایی والدین، استرس ادراک شده، اضطراب و عملکرد تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، مطرح و تأیید شد

 

 

 • پروپوزال خانم ندا فلسفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «شکل گیری هویت در اوان بزرگسالی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم هانیه بخشی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی روان درمانی مثبت بر شادکامی و کاهش اضطراب زوجین» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مرضیه میر محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه اجتناب شناختی و باورهای فراشناختی با دشواری در نظم جویی هیجانی افراد» به راهنمایی خانم دکتر سمیه صالحی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم نرجس خاتون قنبری فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی طرح واره درمانی گروهی بر عاطفه منفی، بازداری اجتماعی بیماران قلبی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مینا کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «مقایسه حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده در بیماران قلبی و افراد سالم» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ملیحه حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه کمال گرایی و ذهن آگاهی با احساس تنهایی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.