قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰

۰۸ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۲۶۷۳ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۴۲۵۱

پروپوزال های تصویب شده دانشجویان ارشد در جلسه ۳۰/۱۱/۹۶ شورای پژوهشی دانشکده

 

پروپوزال خانم ملاحت رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نیاز سنجی آموزش های مورد نیاز معلمان پایه ششم ابتدایی» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای ابراهیم کارگر اسفند آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی» به راهنمایی آقای دکتر نادر سلیمانی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم معصومه قلانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه بین عمل به باورهای دینی با کیفیت زندگی کاری مربیان دوره پیش دبستانی» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم لانا جهانسوز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای در خود تنظیمی درس ریاضی» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد

 

پروپوزال خانم فاطمه عبداللهی نوران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه برنامه های درسی آموزش هنر در عملکرد مذهبی دانشجویان» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال فریبا جعفریان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «مقایسه سبک های یادگیری کلب و خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند با عادی» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فاطمه حسن زاده کهریزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر پادکست بر خود تنظیمی در روانخوانی درس قرآن» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم مژگان چراغی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه شیوه های حل مساله درگیری تحصیلی با سواد اطلاعاتی» به راهنمایی خانم دکتر قدسی احقر، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهام بهمنی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نقش مشارکت اولیاء بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و محیط یادگیری مدارس ابتدایی» به راهنمایی خانم دکتر نیره شاه محمدی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم مژگان خانگلدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مقایسه روش آموزش سنتی و آموزش از طریق هوش های چند گانه در یادگیری درس ریاضی» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای حسن تاشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه توانمند سازی کارکنان با کیفیت خدمات و رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای علی شهریور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر مطالب جنایی در جراید بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی» به راهنمایی آقای دکتر دعاگویان، مطرح و تأیید شد.

 

 

پروپوزال خانم ناهید جمالی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه بهزیستی روان شناختی و نظم جویی شناختی – هیجانی والدین با شادکامی نوجوانان» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ثمر خواجه شیرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره سازش نایافته اولیه با اختلالات اضطرابی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ندا سلیمانی ثمرین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه کیفیت زندگی و تاب آوری با رضایت زناشویی در زوجین کم بینا» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم معصومه پودینه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش سبک های دلبستگی و تاب آوری در شادکامی زوجین» به راهنمایی خانم دکتر مریم اسبقی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم مریم السادات فضلی احمدآباد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه بین ادراک کودک از تعارض های والدین و حرمت خود کودکان دبستانی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه قره باغی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم سیده نرگس موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی پرخاشگری» به راهنمایی آقای دکتر عبدالله علیزاده، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای علی احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های والدگری ادراک شده و سبک های هویت با فرسدگی تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم رقیه حقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای مقابله با تنیدگی در ارتباط بین سلامت روانی و سبک های دلبستگی» به راهنمایی آقای دکتر امین رفیعی پور، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای احمدعلی آقا شاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «پیش بینی امید به زندگی با تاب آوری و سبک های والدگری» به راهنمایی خانم دکتر پریسا پرن، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم حکیمه غفاری اصل گنجینه کتاب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی در رابطه بین سبک دلبستگی با صمیمیت و دلزدگی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم مرضیه دلیر فردویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه در رابطه بین دلبستگی و احساس تنهایی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فاطمه زرگری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای طرحواره جنسی در رابطه بین عملکرد جنسی و رضایت جنسی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

پروپوزال خانم میترا عطار مدرکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش هسته ارزشیابی خود و ذهن آگاهی در روش های حل تعارض زوجین» به راهنمایی خانم نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهام سعادتمند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده، نظم جویی هیجان و رضایت جنسی با راهبردهای حل تعارض زوجین» به راهنمایی خانم دکتر نسیم نوری، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهام ارجونی وظیفه دان ارباب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره با عنوان «نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه سبک دلبستگی با سرزندگی تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم صدف کاظمی ایرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای بازخورد به محیط زیست در رابطه بین شخصیت و رفتار حفاظت از محیط زیست» به راهنمایی خانم ندا صدیقی مورنانی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم آهنگ مهرنیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای سازگاری اجتماعی در رابطه بین افسردگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان کم شنوا» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زهرا حاتمی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه کارکردهای اجرایی و ذهن آگاهی با واسطه نظم جویی هیجان» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم عسل سلوکی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای سبک های شوخ طبعی در رابطه بین حرمت خود با محبوبیت و رضایت از رابطه» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم افسانه جعفریان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 

پروپوزال خانم ساره خدائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای خودکارآمدیدر رابطه بین عملکرد خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فائزه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره - راهنمایی با عنوان «نقش توانمند سازی روانی در پیش بینی حرمت خود و بهزیستی روانشناختی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه زم، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم سوسن حاجیلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره - توانبخشی با عنوان «رابطه سبک های هویت و ترس از صمیمیت با رضایت زناشویی در افراد متقاضی طلاق» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم صدیقه عبدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «رابطه شخصیت با سرزندگی و خودشکوفایی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم سارا سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای نظریه ذهن در رابطه بین الگوی والدگری با افسردگی» به راهنمایی آقای دکتر حمید یعقوبی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال معصومه افسری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس هوش هیجانی و ادراک خطر رانندگی» به راهنمایی خانم دکتر سارا هاشمی، مطرح و تأیید شد

 

پروپوزال خانم خدیجه گلچین خزری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده در سرزندگی تحصیلی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم لیلا نیکویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش طلاق در سلامت روانی، حرمت خود و انگیزش پیشرفت فرزندان» به راهنمایی خانم دکتر ساناز اشکان، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ایران سهرابی بناب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای رضایت از ارتباط و اصالت در رابطه بین قدرت و حرمت خود» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم پروین طالبان داریانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «حل مساله، خلاقیت و تصمیم گیری در افراد دوزبانه» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی دلیر، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای علیرضا حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش سبک های والدگریدر نشانه های رفتار درونی سازی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ماریا جلایر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم کمند آقا طاهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و توانبخشی با عنوان «مقایسه کمالگرایی، خلاقیت و هوش معنوی در دانش آموزان تیزهوش و عادی» به راهنمایی خانم دکتر ساناز اشکان، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ساناز معصومی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش نیازهای روان شناختی در سازگاری زناشویی و سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر مریم اسبقی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فائزه علی بخشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی و راهبرد حل مسئله» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه زم، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زهرا مهدوی میاندشتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس کارکردهای روان شناختی خانواده و دانش و نگرش جنسی» به راهنمایی خانم دکتر آزاده امینی ها، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای علی جوان اسمعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه خود انتقادگری با افسردگی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم اکرم عالی زاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش بهزیستی روان شناختی و سبک های والدگری در خود تمایز یافتگی فرزندان» به راهنمایی خانم دکتر نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

پروپوزال آقای مراد رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین هسته ارزشیابی خود و اعتیاد به اینترنت» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.
پروپوزال خانم مریم ابدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه با سازگاری اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم طیبه شیر محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش میانجی حرمت خود در رابطه بین تاب آوری و کیفیت زندگی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهام السادات شفائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثر بخشی بازی درمانگری گروهی بر پرخاشگری کودکان کار» به راهنمایی خانم دکتر الهام حکیمی راد، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای سید محمد امین متفقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «مقایسه سرمایه روان شناختی و باورهای فراشناختی در زنان متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیر متقاضی» به راهنمایی خانم دکتر سارا هاشمی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم سمیه جباری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای رفتارهای مراقبتی در رابطه بین عشق پذیری و سبک دلبستگی با مراقبت مادرانه» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زینب معلافر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه ناگویی خلقی با اختلال درد و نشانه شناسی اختلال های شخصیت» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد