قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۱ کد : ۱۲۶۴۱ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۴۲۳۵

‌‌‌

پروپوزال های تصویب شده دانشجویان ارشد.در جلسه شورای پژوهشی به تاریخ ۱۶/‏۱۱/‏۹۶‬

 

پروپوزال خانم سیما محمدی خاناپشتافی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال نهم بر اساس نیازهای معنوی و روانی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم نجیبه علیزاده نوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر روش تدریس یادگیری برنامه ای بر کیفیت کلاسی ادراک شده» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم شیرین رحیمی حقیقت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی آموزشی با عنوان «نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه بین شخصیت و تاب آوری» به راهنمایی آقای دکتر عبداله علیزاده، مطرح و تأیید شد.

 

 

پروپوزال خانم الهام احدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه خشم و اضطراب فرزندان با وسواس فکری – عملی مادران» به راهنمایی خانم دکتر ناهید بابایی امیری، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای علی امینی بیدختی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه سرمایه های روانشناختی و پریشانی روانی با افکار خود کشی در سربازان» به راهنمایی آقای دکتر عباس عبدالهی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم لیلا اکرمیه بزچلویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه رگه های شخصیت و رضایت از زندگی» به راهنمایی خانم دکتر مریم اسبقی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم افسانه شاهمرادی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه بین هوشمند سازی مدرسه و خود تنظیمی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم یکتا عیسی تهرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه رضایت شغلی و سلامت عمومی با انگیزش شغلی معلمان با مدل دو عاملی هرزبرگ» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زهرا فرهادی رودباری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مقایسه خلاقیت و سواد اطلاعاتی دانش آموزان مدارس غیردولتی با مدارس دولتی» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زینب السادات میرباقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه اضطراب وجودی با وابستگی به دیگران و ترس از صمیمیت» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه قره باغی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم هما نیابتی چرندابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تاب آوری و قدرت تحمل ابهام» به راهنمایی خانم نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهام دلداری پناه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در رابطه بین شدت درد و تنیدگی ادراک شده» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم راحله صفوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره با عنوان «نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به اینترنت» به راهنمایی آقای دکتر عبداله علیزاده، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فاطمه صمیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش هوش معنوی و سرسختی روان شناختی در پیش بینی اضطراب مرگ بیماران مبتلا به ام اس» به راهنمایی آقای دکتر عباس عبدالهی، مطرح و تأیید شد.
پروپوزال خانم نسرین مرادیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی الگوی خود یاریگری بر تنیدگی و سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم آزیتا لطفعلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه خودشفقت ورزی با پرخوری و نارضایتی بدنی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ندا اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه خودشفقت ورزی و ذهن آگاهی با شادکامی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زهرا حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش معنویت، سبک های خود تنظیم جویی شناختی هیجان و خودشفقت ورزی در پیش بینی سلامت روانی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم زینب اوتادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره با عنوان «پیش بینی اضطراب، شادکامی و خشم با جهت گیری مذهبی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فاطمه فلاح آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین رضایت زناشویی و نگرش به روابط فرازناشویی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.
پروپوزال خانم حبیبه مشایخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش معکوس بر خلاقیت و توانمندی یادگیری دانش آموزان در درس علوم» به راهنمایی خانم دکتر گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم ندا اسلامی اشلقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش واسطه ای بلوغ عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و تعهد زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم افسانه آشوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «روایی و اعتبار مقیاس پرخاشگری روان شناختی فولینگستاد» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم معصومه محمدزاده میر محله دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه ویژگی های شخصیتی و نگرش مذهبی با سرمایه اجتماعی کارکنان» به راهنمایی خانم دکترشیرین کوشکی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم بنفشه حیرت نگاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی فیلم درمانگری بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روان شناختی زوجین» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی دلیر، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای رضا قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه بین شیوه های والدگری و شادکامی با واسطه روابط والد - فرزند» به راهنمایی خانم دکتر پریسا پرن، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم اعظم حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و حرمت خود در شادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی» به راهنمایی خانم دکتر مریم اسبقی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم معصومه یاسبلاغی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «ساخت و اعتبار یابی ابزار توانمند سازی روانی شغلی امدادگران» به راهنمایی آقای دکتر محمد مصطفوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فهیمه چهل امیرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی ابراز وجود» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فریده باقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه ذهن آگاهی و سبک زندگی سالم با واسطه شادکامی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه قره باغی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم سمیرا علی سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه بین ادراک کودک از تعارض های والدین و پرخاشگری» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه قره باغی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم الهه مطهری نسب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «پیش بینی نشخوار فکری بر اساس راهبردهای مقابله با تنیدگی و مهارت های حل مسئله» به راهنمایی آقای دکتر عبداله علیزاده، مطرح و تأیید شد.
پروپوزال خانم زهرا مهر علی فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای امید به زندگی در رابطه جهت گیری مذهبی و سبک مساله گشایی با رضایت از زندگی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم نیلوفر دیرمانچی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و توانبخشی با عنوان «مقایسه تاب آوری و خودکارآمدی معلولین ورزشکار و غیرورزشکار» به راهنمایی آقای دکتر محمد سعید خانجانی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم گیتی رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین افسردگی و خودکارآمدی سالمندان» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم مائده کشاورز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثر آموزش کیک بوکسینگ بر اضطراب و اختلال های یادگیری خاص» به راهنمایی آقای دکتر محمد مصطفوی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم هدی توکلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای باورهای غیرمنطقی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و بی ثباتی ازدواج» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه قره باغی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم سمیرا کرمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه سبک دلبستگی و رضایت زناشویی با واسطه گری پای بندی مذهبی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فتانه قالچین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «طراحی مدل توانمند سازی روانی – اجتماعی کودکان دارای سندرم داون» به راهنمایی آقای دکتر محمد مصطفوی، مطرح و تأیید شد

 

پروپوزال آقای مسعود زمانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با عملکرد مدیران» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای محمدرضا بوستان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش ابتدایی با عنوان «تاثیر خود کنترلی ادراک شده کودکان و خلاقیت بر پیشگیری از اضطراب امتحان» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم پرستو دبیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه خود تمایز یافتگی و بهزیستی روان شناختی با رضایت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر سمیه صالحی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

پروپوزال خانم لیلا اکرمیه بزچلویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه رگه های شخصیت و رضایت از زندگی» به راهنمایی خانم دکتر مریم اسبقی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم فهیمه یزدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای سبک های مقابله در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و نشانه شناسی اختلال های شخصیت» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی، مطرح و تأیید شد.

پروپوزال آقای علیرضا داعی بجستانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیستی زندانبان بودن» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم اعظم رمضانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه جامعه شناختی در پیامدهای اجتماعی فرهنگی گردشگری مذهبی با استفاده از نظریه سازی داده بنیاد» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال خانم وجیهه محمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تبیین جامعه شناختی مشارکت اجتماعی در حفظ محیط زیست بر اساس رفتارهای زیست محیطی» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای علی زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «عوامل اجتماعی ایجاد بحران عاطفی بین مددجویان و زوجه آنها در زندان اوین» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آقای حمید سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تحلیل جامعه شناختی رابطه سالاری یک مطالعه ساختاری زندان اوین» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

پروپوزال خانم کبری اکرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه پدیدار شناختی تجربه شی وارگی بدن در باشگاههای ورزشی و آرایشگاههای زنانه» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

 

پروپوزال خانم رفعت اسماعیل زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی - پژوهشگری با عنوان «مطالعه پدیدار شناختی تجربه تمایز بخشی فرزندان دختر از والدین» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.