قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹/۱۰/۹۶

۰۲ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ کد : ۱۲۵۷۲ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۲۹۱۵

لیست پروپوزال های تائید شده دانشجویان ارشد در جلسه مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۹۶‬ شورای پژوهشی دانشکده

 

 • پروپوزال خانم سمیه اسفندیاری مهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تحمل پریشانی و خود نظم جویی هیجانی در اختلال شخصیت وسواس – بی اختیاری» به راهنمایی خانم دکتر شیوا دولت آبادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده مینا بیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه احساس تعلق به مدرسه و اضطراب امتحان با واسطه گری سرسختی تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر عباس عبدالهی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نازنین ارسنجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه بین گرایشهای ارزشی با سبک های تصمیم گیری رؤسای ارشد» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفر قندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علی کشاورز ترک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه اخلاق حرفه ای و خودکارآمدی مدیران با انگیزش شغلی معلمان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علی دیناوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه ای و خودکارآمدی معلمان» به راهنمایی خانم دکتر زینب گلزاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای افشین خانمحمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه ریخت های شخصیتی و هوش هیجانی با عملکرد تیراندازی» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم طبایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان بر بهبود عملکرد خانواده» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای ایمان صنیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از نرم افزار آموزشی مبتنی بر دانش و هنرهای بصری در یادگیری درس علوم» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رعنا امین علیزاده اقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر روش تدریس مشارکتی بر میزان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سهیلا اشراقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر تابلوهای تعاملی بر تجسم فضایی و پیشرفت یادگیری دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راضیه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مقایسه یادگیری تلفیقی در نظام آموزش حضوری و از راه دور» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رقیه ایزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر بار شناختی بیرونی بر یادگیری درس طراحی آموزشی با استفاده از چند رسانه ای ها» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علی محمد فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه اهمال کاری و اهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا شاه آبادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم ترابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش معکوس بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مهدی شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تبیین جامعه شناختی ساخت اجتماعی قاچاق کالا در ایران» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مجید نصرتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نقش انگیزه پیشرفت و هوش اجتماعی در پایستگی تحصیلی دانشجویان» به راهنمایی خانم دکتر نیره شاه محمدی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نیاز یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «راهبردهای مقابله ای، روانشناختی و خود شفقت ورزی در زنان افسرده با تجربه مرگ داخل رحمی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ریحانه فراهی آشتیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «ویژگی های روان سنجی سیاهه کارکردهای اجرایی در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی» به راهنمایی خانم دکتر فریبا عربگل، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم میترا شیرازی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی درد در افسردگی بیماران مبتلا به سرطان» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم رزاقی آقدرسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه اضطراب امتحان با جرات ورزی و تاب آوری تحصیلی» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرجس نجفعلی قندهاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره کبیری افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «خود تمایز یافتگی و روان آزردگی در اختلال تنیدگی پس ضربه ای آتش نشانان» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده مرجان مظلوم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه محیط سواد خانه با مهارت های اولیه خواندن، نوشتن و ریاضی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیه دشمیر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای خود شفقت ورزی در رابطه بین کمال جویی و تصویر بدنی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سارا قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «افسردگی، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده پس از سقط جنین» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منیرالسادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه رضایت از زندگی، شادکامی و تنیدگی با اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم ناطقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شبنم منتخب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی آموزش همدلی بر زورگویی و سازگاری اجتماعی کودکان» به راهنمایی خانم دکتر افسانه لطفی عظیمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره دولاح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی آموزش حل مساله بر سلامت عمومی و رضایتمندی روانی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه السادات مینو، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سید اکبر موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه تاب آوری با سلامت روانی و رضایت شغلی معلمان» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرنگیس قنبرپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «رابطه سبک های والدگری ادراک شده با سلامت روانی، عملکرد تحصیلی و رفتارهای پرخطر» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم رکسانا کسبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «رابطه خودپنداشت و ذهن آگاهی با اضطراب ریاضی» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فائزه عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه ویژگی های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با تعلل ورزی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده آمنه سدیدی شال دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «نقش راهبردهای مقابله با استرس و ناگویی هیجانی در پیش بینی طلاق عاطفی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالله علیزاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اکرم اسدی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارتباط استراتژی خود راهبردی با انگیزه پیشرفت دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صدیقه درستکار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال آقای امید فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از نرم افزار چند رسانه ای درس ریاضی بر عملکرد تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد

....................................................................................

 

لیست پروپوزال های تائید شده دانشجویان ارشد در جلسه مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۹۶‬ شورای پژوهشی دانشکده

 

 

 • پروپوزال خانم مهدیه سادات طباطبایی محسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه جو عاطفی و کنش خانواده با تحمل ناکامی و پریشانی در زنان» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شمسی اسماعیلی اوره دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش آموزش پیش از دبستان در اضطراب جدایی و مهارت اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم نور بارزگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان با سلامت روانی در بیماران سرطانی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب حاجی خانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثر بخشی طرحواره درمانگری بر تنظیم هیجان، شادکامی و اهمال کاری کارکنان» به راهنمایی آقای دکتر علی ناظری آستانه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و شخصیت در پیش بینی اعتیاد به اینترنت» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای حسینعلی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رفتار دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم گلنوش بسام راز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش موسیقی بر مهارتهای ارتباطی کودکان پیش دبستان» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهین تنهایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «ارتباط بین خود نظم جویی هیجانی و ارضای نیازهای روانی بنیادین با ادراکات محیط یادگیری» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرگس یزدآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه هوش هیجانی، هوش معنوی و خودکارآمدی با انگیزش شغلی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم میترا مهندس سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر قصه گویی دیجیتال در مهارت همدلی کودکان نابینا» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نجمه طالبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثر طرحواره درمانگری بر نشانه های اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز» به راهنمایی آقای دکتر افشین طیبی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا اله دادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «مقایسه رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی در زنان مقیم ایران و سوئد» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره رجبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مدارس هوشمند» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه کمایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه احساس تنهایی و احساس معنا با اضطراب مرگ در سالمندان» به راهنمایی خانم دکتر پریسا پرن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شراره کروسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثربخشی آموزش گوش دادن احترام آمیز به فرزندان بر حرمت خود و خودکارآمدی نوجوانان» به راهنمایی خانم دکتر نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم مریم امیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثر بخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به ایدز» به راهنمایی خانم دکتر نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم فاطمه مصلح تکلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر نظم دهی هیجانی و پرخاشگری» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم زهرا مصیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی طرحواره درمانگری بر اهمالکاری تحصیلی و ناگویی خلقی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم سارا مفید دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «ارتباط رگه های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای با تنیدگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم المیرا شاه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین معنای زندگی و افکار خودکشی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم آذر مفتخری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه چشم انداز زمان، نشانه های وسواس و انواع کمال گرایی در دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی دلیر، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم زهرا رازانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه رشد یافتگی هیجانی و رضایت زناشویی با واسطه ملاک های همسر گزینی» به راهنمایی خانم دکتر آذر نادی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال آقای رضا نصری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه سبک های دلبستگی و هوش معنوی با همدلی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم حانیه معظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه جهت گیری مذهبی و شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری و اهمال کاری فرزندان آنان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم خدیجه ثابتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر تغذیه بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.