قابل توجه دانشجویان محترم ۲۳/۱۰/۹۶

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ

۰۲ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۷ کد : ۱۲۵۷۱ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۲۷۷۰

پروپوزال های تصویب شده دانشجویان ارشد درجلسه شورای پژوهشی مورخ ۲۳/‏۱۰/‏۹۶‬

 

پروپوزال مینو مدنی رود باشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر سواد رسانه ای والدین بر عضویت در شبکه های اجتماعی توسط نوجوانان» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال سپیده روزبهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه وضعیت مشکلات خانوادگی جانبازان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن» به راهنمایی آقای دکتر مجید کاشانی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال راضیه خاکپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش معکوس در خود پنداره تحصیلی دانش آموزان دختر» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال غزاله درستکار خانقاه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری اجتماعی با عنوان «تاثیر جو خانواده بر رشد دانش، نگرش و مهارتهای جامعه شناختی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر علی اکبر خسروی بابادی، مطرح و تأیید شد.
پروپوزال نرگس حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نقش عدالت و انعطاف پذیری سازمانی در پیش بینی تنیدگی شغلی کارکنان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال مریم ثابت قدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه جامعه شناختی نگرش والدین درباره شیوه خرید اسباب بازی برای کودکان» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.
پروپوزال کیوان رحیمی دره باغ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «رابطه توسعه سیاسی با میزان مشارکت اجتماعی در مناطق کردنشین» به راهنمایی آقای دکتر حسین محمدزاده، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال فهیمه هاشم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه نگرش فرهنگی و منزلت اجتماعی با خلاقیت معلمان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال منصوره سادات سید آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «نگرش دبیران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال میترا کبیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره- توانبخشی با عنوان «رابطه سرسختی روانشناختی و التزام عملی به نماز با اضطراب مرگ در سالمندان» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال ام البنین رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش هوش معنوی و هوش اخلاقی در سازگاری زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال زهرا بناء طهرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال فرشته بگلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره- خانواده با عنوان «رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه با رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال مهدی احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف در بین دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال آرش مجیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تبیین جامعه شناختی نسبت میان طبقه کارگر و دولت در ایران معاصر» به راهنمایی آقای دکتر محمد امین قانعی راد، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال زهرا آراسته دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «تاثیر نوروفیدبک مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی کمی و نوروفیدبک توام با توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال مرتضی سلمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی ورزش در محیط کار بر ذهن آگاهی و عملکرد شغلی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال زهرا سبحان وردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی ورزش در محیط کار بر سرزندگی و عملکرد شغلی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال علیرضا ادیب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای خودمهارگری و اضطراب دلبستگی در ارتباط بین کمرویی با وابستگی به تلفن همراه» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال سوما میری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش واسطه ای حرمت خود جنسی در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و رضایتمندی جنسی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال لاله محمدزاده میرکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه بین رگه های شخصیتی و رضایت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال مینا زراعتکار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره- خانواده با عنوان «رابطه فرسودگی شغلی با صمیمیت زوجین و رابطه والد فرزند» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.

 

پروپوزال فاطمه کیانی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر طلاق عاطفی و کیفیت ارتباط با خانواده همسر» به راهنمایی خانم دکتر آزاده امینی ها، مطرح و تأیید شد

 

پروپوزال ساناز ملک پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه دلبستگی و هویت با واسطه ذهن آگاهی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.