قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۱۰/۰۹

۲۰ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۲۵۲۵ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۳۵۱۰

لیست پروپوزال‌های تائید شده دانشجویان ارشد در جلسه مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۹۶ شورای پژوهشی دانشکده

 

 • پروپوزال خانم سمیه اسفندیاری مهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تحمل پریشانی و خود نظم جویی هیجانی در اختلال شخصیت وسواس – بی اختیاری» به راهنمایی خانم دکتر شیوا دولت آبادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده مینا بیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه احساس تعلق به مدرسه و اضطراب امتحان با واسطه گری سرسختی تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر عباس عبدالهی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نازنین ارسنجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه بین گرایشهای ارزشی با سبک‌های تصمیم گیری رؤسای ارشد» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفر قندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علی کشاورز ترک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «رابطه اخلاق حرفه‌ای و خودکارآمدی مدیران با انگیزش شغلی معلمان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علی دیناوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تأثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه‌ای و خودکارآمدی معلمان» به راهنمایی خانم دکتر زینب گلزاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای افشین خانمحمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه ریخت‌های شخصیتی و هوش هیجانی با عملکرد تیراندازی» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم طبایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان بر بهبود عملکرد خانواده» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای ایمان صنیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از نرم افزار آموزشی مبتنی بر دانش و هنرهای بصری در یادگیری درس علوم» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رعنا امین علیزاده اقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تأثیر روش تدریس مشارکتی بر میزان خودکارآمدی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سهیلا اشراقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر تابلوهای تعاملی بر تجسم فضایی و پیشرفت یادگیری دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راضیه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مقایسه یادگیری تلفیقی در نظام آموزش حضوری و از راه دور» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رقیه ایزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر بار شناختی بیرونی بر یادگیری درس طراحی آموزشی با استفاده از چند رسانه‌ای ها» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علی محمد فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه اهمال کاری و اهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا شاه آبادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم ترابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش معکوس بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مهدی شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تبیین جامعه شناختی ساخت اجتماعی قاچاق کالا در ایران» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مجید نصرتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نقش انگیزه پیشرفت و هوش اجتماعی در پایستگی تحصیلی دانشجویان» به راهنمایی خانم دکتر نیره شاه محمدی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نیاز یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «راهبردهای مقابله‌ای، روانشناختی و خود شفقت ورزی در زنان افسرده با تجربه مرگ داخل رحمی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ریحانه فراهی آشتیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «ویژگی های روان سنجی سیاهه کارکردهای اجرایی در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی» به راهنمایی خانم دکتر فریبا عربگل، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم میترا شیرازی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی درد در افسردگی بیماران مبتلا به سرطان» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم رزاقی آقدرسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه اضطراب امتحان با جرأت ورزی و تاب آوری تحصیلی» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرجس نجفعلی قندهاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره کبیری افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی با عنوان «خود تمایز یافتگی و روان آزردگی در اختلال تنیدگی پس ضربه‌ای آتش نشانان» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده مرجان مظلوم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه محیط سواد خانه با مهارت‌های اولیه خواندن، نوشتن و ریاضی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیه دشمیر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه‌ای خود شفقت ورزی در رابطه بین کمال جویی و تصویر بدنی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سارا قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «افسردگی، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده پس از سقط جنین» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منیرالسادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه رضایت از زندگی، شادکامی و تنیدگی با اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم ناطقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه‌ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شبنم منتخب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی آموزش همدلی بر زورگویی و سازگاری اجتماعی کودکان» به راهنمایی خانم دکتر افسانه لطفی عظیمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره دولاح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی آموزش حل مساله بر سلامت عمومی و رضایتمندی روانی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه السادات مینو، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سید اکبر موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه تاب آوری با سلامت روانی و رضایت شغلی معلمان» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرنگیس قنبرپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «رابطه سبک‌های والدگری ادراک شده با سلامت روانی، عملکرد تحصیلی و رفتارهای پرخطر» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم رکسانا کسبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «رابطه خود پنداشت و ذهن آگاهی با اضطراب ریاضی» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فائزه عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با تعلل ورزی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده آمنه سدیدی شال دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان «نقش راهبردهای مقابله با استرس و ناگویی هیجانی در پیش بینی طلاق عاطفی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالله علیزاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اکرم اسدی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارتباط استراتژی خود راهبردی با انگیزه پیشرفت دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صدیقه درستکار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه‌ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال آقای امید فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از نرم افزار چند رسانه‌ای درس ریاضی بر عملکرد تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد