قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۰۸/۰۶

۲۰ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۳ کد : ۱۲۵۲۴ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۱۷۸۴

 

لیست پروپوزال‌های تائید شده دانشجویان ارشد در جلسه مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۹۶ شورای پژوهشی دانشکده

 

 

 • پروپوزال خانم مهدیه سادات طباطبایی محسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه جو عاطفی و کنش خانواده با تحمل ناکامی و پریشانی در زنان» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شمسی اسماعیلی اوره دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش آموزش پیش از دبستان در اضطراب جدایی و مهارت اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم نور بارزگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان با سلامت روانی در بیماران سرطانی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب حاجی خانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثر بخشی طرحواره درمانگری بر تنظیم هیجان، شادکامی و اهمال کاری کارکنان» به راهنمایی آقای دکتر علی ناظری آستانه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و شخصیت در پیش بینی اعتیاد به اینترنت» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای حسینعلی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رفتار دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم گلنوش بسام راز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش موسیقی بر مهارتهای ارتباطی کودکان پیش دبستان» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهین تنهایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «ارتباط بین خود نظم جویی هیجانی و ارضای نیازهای روانی بنیادین با ادراکات محیط یادگیری» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرگس یزدآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه هوش هیجانی، هوش معنوی و خودکارآمدی با انگیزش شغلی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم میترا مهندس سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر قصه گویی دیجیتال در مهارت همدلی کودکان نابینا» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نجمه طالبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثر طرحواره درمانگری بر نشانه‌های اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز» به راهنمایی آقای دکتر افشین طیبی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا اله دادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «مقایسه رابطه سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی در زنان مقیم ایران و سوئد» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره رجبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه اضطراب رایانه‌ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مدارس هوشمند» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه کمایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه احساس تنهایی و احساس معنا با اضطراب مرگ در سالمندان» به راهنمایی خانم دکتر پریسا پرن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شراره کروسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثربخشی آموزش گوش دادن احترام آمیز به فرزندان بر حرمت خود و خودکارآمدی نوجوانان» به راهنمایی خانم دکتر نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم مریم امیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «اثر بخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به ایدز» به راهنمایی خانم دکتر نازنین عابد، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم فاطمه مصلح تکلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر نظم دهی هیجانی و پرخاشگری» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم زهرا مصیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی طرحواره درمانگری بر اهمالکاری تحصیلی و ناگویی خلقی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم سارا مفید دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «ارتباط رگه‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای با تنیدگی و رضایت زناشویی در زنان نابارور» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم المیرا شاه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه‌ای تاب آوری در رابطه بین معنای زندگی و افکار خودکشی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم آذر مفتخری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه چشم انداز زمان، نشانه‌های وسواس و انواع کمال گرایی در دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی دلیر، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم زهرا رازانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه رشد یافتگی هیجانی و رضایت زناشویی با واسطه ملاک‌های همسر گزینی» به راهنمایی خانم دکتر آذر نادی، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال آقای رضا نصری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه سبک‌های دلبستگی و هوش معنوی با همدلی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد

 

 • پروپوزال خانم حانیه معظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه جهت گیری مذهبی و شیوه‌های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری و اهمال کاری فرزندان آنان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم خدیجه ثابتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر تغذیه بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.