قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱

۱۱ دی ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۷ کد : ۱۲۴۹۴ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۲۰۱۹

 

 

 • پروپوزال های تصویب شده دانشجویان ارشد در جلسه شورای پژوهشی مورخ ۹۶/۹/۱۱

 

 • پروپوزال خانم ارکیده بامشاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهه سلیمیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه باورهای دستیابی به اهداف و انگیزش بر موفقیت های تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ناهید پوررحیم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه هوش های تجسمی فضایی و زبانی کلامی با یادگیری مفاهیم ریاضی» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای شهرام حمیدی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه سلامت روان شناختی با فرسودگی شغلی، تنیدگی و سطح درآمد معلمان» به راهنمایی آقای دکتر بهنام بهراد، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه عابدینی دستجردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «مقایسه ناگویی هیجانی، صمیمیت و سرمایه روان شناختی در زنان متاهل و متقاضی طلاق» به راهنمایی خانم دکتر روشنک وصالی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ملیکا غفاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «ارتباط الگوی امواج مغزی با رگه های شخصیتی و برانگیختگی در معتادان» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم میترا سادات محمودیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی بازی درمانگری شناختی – رفتاری بر اضطراب و مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی» به راهنمایی خانم دکتر فرحناز کیان ارثی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهرانگیز خاکساری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «نقش بخشش در بلوغ عاطفی و بهزیستی روانشناختی» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرشته رضایی ادیب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «اثربخشی زوج درمانگری گروهی مثبت بر قدردانی و کیفیت زندگی زناشویی زنان» به راهنمایی خانم دکتر سیمین حسینیان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره رسولی میر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه سخت کوشی و کمال گرایی با یادگیری خودتنظیمی» به راهنمایی خانم دکتر قدسی احقر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرزانه عشق دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش خود پنداشت، اضطراب اجتماعی و بدشکلی هراسی در جراحی زیبایی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد

 

پروپوزال آقای سجاد مهمان نواز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب درسی فیزیک پایه دهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید