قابل توجه دانشجویان محترم

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱

۱۹ مهر ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۶ کد : ۱۲۲۳۸ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۱۰۳۰

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۶‬

پروپوزال های دانشجویان دکترا

 • پروپوزال خانم مهشید مهرجو دانشجوی مقطع دکترا، رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی پیش دبستانی با رویکرد توانمند سازی در مقابل آسیب های اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان و مشاوره آقای دکتر نوذر نخعی و آقای دکتر داریوش نوروزی مطرح و تأیید شد.

 

 

- پروپوزال های دانشجویان ارشد

 

 • پروپوزال خانم لیلا زارع بیدکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه محیط خانواده با مهارت حل مسئله و مهارت اجتماعی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم پگاه نیر حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات آموزشی بر مهارت های الکترونیکی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رغیبه قلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه ابعاد یادگیری الکترونیکی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان» به راهنمایی خانم دکترمریم گل بابایی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عزیزه ولی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب و رضایت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه سادات مینو، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نجمه انوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه مشکلات بین شخصی و اعتیاد به گوشی همراه با خیانت زناشویی» به راهنمایی خانم آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سید وحید قدمگاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر سرمایه اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد جوانان» به راهنمایی آقای دکتر جواد منظمی تبار، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا آزادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود با دل زدگی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محمدرضا علی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش طرح واره های سازش نایافته و حس انسجام در گرایش به سوء مصرف مواد» به راهنمایی خانم دکتر نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیما نصرت پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «تاثیر آموزش شیوه های والدگری در لجبازی کودکان» به راهنمایی خانم دکتر نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهام پرویزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «تحول انعطاف پذیری شناختی و حافظه از جوانی تا کهنسالی» به راهنمایی خانم دکتر نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم یزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش دلبستگی و نظم جویی هیجانی در رضایت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر افسانه لطفی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عطیه شیرازیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر لوگوی آموزشی بر توانایی حل مساله اجتماعی» به راهنمایی خانم حسینی میرصفی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه مهدوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه بین دلبستگی نا ایمن و خود شیفتگی با وابستگی به فضای مجازی» به راهنمایی خانم دکتر سارا هاشمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم سادات زادپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای شفقت به خود و سلامت معنوی در رابطه سازگاری اجتماعی و رضایت از زندگی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه قهرمانی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای نظم دهی شناختی هیجانی در رابطه بین شخصیت والدین و پرخاشگری نوجوانان» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا بزاز دستفروش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خود آگاهی و کاهش استرس و خشم» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا کافتری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه شخصیت سبک زندگی با امید به زندگی در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس» به راهنمایی خانم دکتر سارا هاشمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سعید تیبا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «تحول من و تصویر بدنی در گرایش به جراحی های زیبایی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه آزادی گزج دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای شیوه های والد گری در رابطه شخصیت والدین و کمال جویی نوجوانان» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مژگان طیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثر بخشی معنویت درمانگری بر بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی بیماران دیالیزی» به راهنمایی آقای دکتر افشین طیبی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره شبگرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه طرح واره های سازش نایافته اولیه با ناگویی خلقی و سلامت عمومی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محسن صمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر مسئولیت اجتماعی بر توسعه پایدار سازمانی» به راهنمایی آقای دکتر جواد منظمی تبار، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه محمد حسن نقاش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه مسند مهارگری و نشانه های مرضی با باورهای خرافی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 

 


۳ رای