قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ جلسه دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شهریور ماه ۹۶

۰۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۵ کد : ۱۲۰۶۱ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۴۱۲۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع

 

مهری اصغریان

۹۶/۰۶/۰۵

۸

دکتر شریعتمداری

دکتر طالب

دکتر نوریان

رابطه فرهنگ سازی و پذیرش تکنولوژی در بین کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

 

زهرا افشان

۹۶/۰۶/۰۵

۹

دکتر گل بابایی

دکتر طالب

دکتر نوریان

تاثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس سنتی و آموزش از راه دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام خدا بنده لو

۹۶/۰۶/۰۶

۱۰

دکتر ودیعه

دکتر آرمین

دکتر عضدالملکی

تبیین جامعه شناختی شیوع بیماری ژنیتال وارث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدا نظر علیزاده

۹۶/۰۶/۰۷

۸

دکترعضدالملکی

دکتر نوریان

دکتر سلیمانی

رابطه بین سبک تدریس با پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان

 

مهسا شمس محمدی

۹۶/۰۶/۰۷

۹

دکتر نوریان

دکتر مسعودی

دکتر عضدالملکی

نیاز ستجی آموزشی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 

رقیه ذباح

۹۶/۰۶/۰۷

۱۰

دکترنادر سلیمانی

دکتر نوریان

دکتر مسعودی

تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ششم از لحاظ میزان توجه به مولفه های آموزشی چند فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشین عباسی

۹۶/۰۶/۰۸

۸

دکتر عضدالملکی

دکتر احقر

دکترغفاری

تاثیر یادگیری مشارکتی بر فرسودگی تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه

 

اعظم احمدی

نجف آبادی

۹۶/۰۶/۰۸

۸:۴۵

دکتر عضدالملکی

دکتر احقر

دکترغفاری

تاثیر آموزش شطرنج بر توانایی حل مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه یزدیان

۹۶/۰۶/۲۰

۹

دکتر موسوی

دکتر گل بابایی

دکتر شاه آبادی

تحلیل محتوای کتاب پیامهای آسمانی پایه هشتم از نظر توجه به هدفهای درسی

 

فرناز اصغرزاده

۹۶/۰۶/۲۰

۱۰

دکتر موسوی

دکتر گل بابایی

دکتر عضدالملکی

تاثیر آموزش از طریق بازی بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعیده هاشمی

۹۶/۰۶/۲۱

۸

دکتر عضدالملکی

دکتر سمیعی

دکتر غفاری

 

 

زهرا وطن دوست

۹۶/۰۶/۲۱

۱۰

دکتر طالب

دکتر سمیعی

دکتر فتحی

تاثیر تدریس فرا شناخت بر خلاقیت و خودکارآمدی دانش آموزان

 

فرزانه آهنین

۹۶/۰۶/۲۱

۱۱

دکتر طالب

دکتر فتحی

دکتر شاه آبادی

تاثیر هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر کاهش اضطراب

 

مینا رمضانی حسین آبادی

۹۶/۰۶/۲۱

۱۳:۳۰

دکترطالب

دکتر عضدالملکی

دکتر احمدی

تاثیر آموزش معکوس بر خلاقیت و یادگیری فعال بزرگسالان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاره رهنما

۹۶/۰۶/۲۲

۱۰

دکتر رستگارپور

دکترحسینی میرصفی

دکترگل بابایی

تاثیر نقاشی نگارگری در یادگیری و یادآوری درس علوم

 

معصومه علمی رانکوهی

۹۶/۰۶/۲۲

۱۰:۴۵

دکتر رستگارپور

دکتر گل بابایی

دکترشاه آبادی

مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه آموزگاران

 

مرضیه صومی

۹۶/۰۶/۲۲

۱۱:۳۰

دکتر رستگارپور

دکتر عضدالملکی

دکترحسینی میرصفی

تاثیر روش تدریس مشارکتی بر یادگیری و یادداری مهارتهای کلامی در درس فارسی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا عباسی

۹۶/۰۶/۲۵

۹

دکتر مسعودی

دکتر عضدالملکی

دکتر سمیعی

بررسی تفاوت خود کارآمدی تحصیلی و کفایت اجتماعی دانش آموزان در دو روش تدریس مشارکتی و سخنرانی

 

ویدا فرمهینی فراهانی

۲۵/۶/۹۶

۱۰

دکتر قاسم پور

دکتر احمدی

دکترسمیعی

رابطه رشد حرفه ای و کمال گرایی معلمان