قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

جدول زمانبندی جلسات دفاع در شهریور ماه ۹۶

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۰ کد : ۱۲۰۴۲ اخبار پژوهشی جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۷۸۲

 

شماره

 

نام دانشجو

 

تاریخ دفاع

 

استاد راهنما

 

استاد داور ۱

 

استاد داور ۲

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

۱

سولماز دشتی زاده

۲۹/‏۰۵ ۹صبح

دکتر آزادی

دکتر احمدی

دکتر نوریان

تکنولوژی آموزشی

 

۲

بتول عسگری ۹/‏۰۵۲

۲۹/‏۰۵ ۱۰ "

" طالب

" شاه محمدی

" آزادی

برنامه ریزی درسی

 

۳

نجمه سادات رضایی

۲۹/‏۰۵ ۱۱ "

" احمدی

" طالب

" آزادی

برنامه ریزی درسی

 

۴

نیره چهاردوری

۲۹/‏۰۵ ۱۱:۴۵

" طالب

" نوریان

" حسینی میرصفی

برنامه ریزی درسی

 

۵

سارا الیکایی

۲۹/‏۰۵ ۸:۳۰

" احقر

" سمیعی

" عضدالملکی

جامعه شناسی

 

 

۶

مرضیه جعفرنژاد جهرمی

۲۹/‏۰۵ ۹:۱۵

" سمیعی

" احمدی

" احقر

برنامه ریزی درسی

 

۷

مریم عسگری

۰۱/‏۰۶ ۹ صبح

" رستگارپور

"گل بابایی

" فتحی

تکنولوژی آموزشی