برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب

تعداد بازدید:۱۲۵۰
به مناسبت هفته حجاب و عفاف ضمن برگزاری مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان عفاف و حجاب دفتر امور دانشجویی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مبادرت به برقراری نمایشگاه حجاب و عفاف در سالن مطالعه به مدت یک هفته نموده است که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب