قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

مصوبات پروپوزال و مقالات جلسه شورای پژوهشی مورخ ۹۶/۰۳/۰۸ و ۹۶/۰۳/۲۹ و ۹۶/۰۴/۲۴

۲۸ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۲ کد : ۱۱۹۶۶ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۲۱۵۵

پروپوزال های تائید شده ۸/۳/۹۶

 

 • پروپوزال لیلا جودوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای بهزیستی روان شناختی در رابطه شخصیت و رضایت مندی زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال وحیده محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راهنمایی مشاوره با عنوان «نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در ارتباط بین باورهای مذهبی و رضایت زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال علی اکبر رجبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت با عنوان «نقش شیفت کاری در رابطه شخصیت و سلامت روانی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال ریحانه حسین مردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه وابستگی متقابل، حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال سیما میرزازاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «مشغولیت تحصیلی بر اساس دانش، نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به شبکه های اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مونا مومنی یزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه میزان استفاده از فناوری آموزشی با خودکارآمدی و ادراک محیطی دانش آموزان از محیط یادگیری و آموزشی» به راهنمایی آقای دکتر حسن رستگارپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آذر نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه همکاری اولیاء و مربیان با پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر لیلا فتحی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال سمیه عزیزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مطالعه رابطه کاربرد چندرسانه ای مایر بر خودنظم جویی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر حسن رستگارپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال لیلا سلیمانی خلجی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «اثربخشی ارزشیابی کیفی توصیفی در دوره ابتدایی از منر معلمان و اولیا» به راهنمایی خانم دکتر نیره شاه محمدی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال رونا جلیلی رواق دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان «تحلیل محتوای مجالس و برنامه های مذهبی زنانه و تاثیر آن بر سبک زندگی» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مهناز طباطبایی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر انگیزش تحصیلی و سطح پشتکار و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر لیلا فتحی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مریم مجنون پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان «تاثیر فضای مجازی بر روی کنش ها و سبک های زندگی دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال زبیده اسدی جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه بین انگیزش تحصیلی و مسئولیت پذیری با کارکرد اجتماعی و انطباقی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال روح الله نیک زاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان «آسیب شناسی عملکرد مددکاری اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال زهرا زارعی محمودآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان «شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی موتور سیکلت سواران» به راهنمایی آقای دکتر سید سعید کشفی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال امیر جمشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش از طریق شبکه ی اجتماعی بر مهارتهای حرفه ای معلمان ابتدایی» به راهنمایی خانم دکتر زهرا حسینی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال فاطمه خلیل ارجمندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی سال هشتم متوسطه اول بر اساس مولفه های مهارت اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر عصمت مسعودی ندوشن، مطرح و تأیید شد.

 

 

پروپوزال های تائید شده ۲۹/۳/۹۶

 

 

 • پروپوزال لیلا غیایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «نقش سازمان شخصیت و روابط موضوعی در اعتیاد به سیگار» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال ناهید چتر زرین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای علاقه اجتماعی در رابطه دین و سالم زیستی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مینا خیری اربط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی تعارض والد – فرزند بر اساس سبک حل تعارض و تعارض زناشویی والدین» به راهنمایی خانم دکتر آزاده امینی ها، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال اکرم نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه سبک های دلبستگی و ذهن آگاهی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال های تائید شده ۲۴/۴/۹۶

 

 

بررسی مقالات ارائه شده

 

 • امتیاز پژوهشی مقاله ارائه شده با اعتبار علمی – پژوهشی، خانم الهام مقیمی مورد بررسی قرار گرفت و۵/۱ نمره پژوهشی برای ایشان در نظر گرفته شد.

 

 • امتیاز پژوهشی مقاله ارائه شده با اعتبار کنفرانس - ملی، خانم زهره عزیزی مورد بررسی قرار گرفت و۵/۰ نمره پژوهشی برای ایشان در نظر گرفته شد.

 

 

 • پروپوزال لیلا غیایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «نقش سازمان شخصیت و روابط موضوعی در اعتیاد به سیگار» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال ناهید چتر زرین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای علاقه اجتماعی در رابطه دین و سالم زیستی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال مینا خیری اربط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی تعارض والد – فرزند بر اساس سبک حل تعارض و تعارض زناشویی والدین» به راهنمایی خانم دکتر آزاده امینی ها، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال اکرم نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه سبک های دلبستگی و ذهن آگاهی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال جاوید نبیونی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر تکنولوژی تی – جی بر یادگیری و رونخوانی قران کریم در دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال فاطمه مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مقایسه تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش های سیاسی دانشجویان دهه هشتاد و دانشجویان دهه نود» به راهنمایی آقای دکتر آرمین امیر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال نوراله رزمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش در نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی» به راهنمایی خانم دکتر قدسی احقر، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال ماهرخ بهادر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از نرم افزارچند رسانه ای با رویکرد ساختارگرایی بر یادگیری دانش آموزان دختر پایه ششم» به راهنمایی خانم دکتر زینب گلزاری، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال شهلا عبدی نیکسایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه بین پذیرش فناوری آموزشی و استقرار محیط یادگیری حرفه ای با موفقیت شغلی» به راهنمایی آقای دکتر سید جواد مرتضوی، مطرح و تأیید شد