قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

مصوبات پروپوزال و مقالات جلسه شورای پژوهشی مورخ ۹۶/۰۲/۰۲

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۵ کد : ۱۱۶۶۵ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۱۹۵۵

 

مصوبات جلسه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۹۶‬ شورای پژوهشی

 

 

 • درخواست تمدید تعهدنامه ارائه مقاله (۶ ماهه دوم) خانم زهرا قهری صارمی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به مستندات ارائه شده با درخواست ایشان موافقت شد.

 

 • درخواست تمدید تعهدنامه ارائه مقاله (۶ ماهه دوم) خانم الهام مقیمی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به مستندات ارائه شده با درخواست ایشان موافقت شد.

 

 • درخواست تمدید تعهدنامه ارائه مقاله (۶ ماهه دوم) سمیه حسینعلی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به مستندات ارائه شده با درخواست ایشان موافقت شد.

 

- بررسی پروپوزال های دانشجویان

 

 

 • پروپوزال خانم منیژه خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب علوم پایه ششم دوره ابتدایی بر اساس مولفه های آموزش محیط زیست» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای اکبر پور هوشمندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر روش ارزشیابی آموزشی مستمر بر انگیزش، پیشرفت تحصیلی و اعتماد به نفس دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا شاه آبادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهرناز افسری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «مقایسه ابعاد هوش چندگانه در بین دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم فرحناز کسایی زادگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «پیش بینی هویت و مهارتهای زندگی بر اساس مشارکت دانشجویان در شبکه های اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم خدیجه صالحی ثانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر طراحی الگوی زایشی بر یادگیری عمیق کلمات در درس فارسی اول ابتدایی» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم السادات موسوی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر درس پژوهی بر روند آموزشی معلمان» به راهنمایی آقای دکتر قاسم پور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه قدردان ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی با خلاقیت دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای ولی اله نوروزی لیه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب فارسی پنچم ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک» به راهنمایی آقای دکتر سعادت شریعتی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرجس ترابی زیارتگاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «شناسایی عوامل ارائه و کاربست بازخورد ارزشیابی کیفی - توصیفی» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اکرم السادات نقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه نگرش به کاربرد تکنولوژی در آموزش با یادگیری خودراهبری» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الناز جهانگیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تحلیل محتوای مولفه های مهارت های اجتماعی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی سال ششم دوره ابتدایی» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری، مطرح و تأیید شد.