قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

فهرست پروپوزال های تصویب شده در جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ و ۹۵/۱۲/۲۲ شورای پژوهشی دانشکده

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۸ کد : ۱۱۵۸۲ اخبار دانشکده اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۸۵۰۹

فهرست مقالات و پوروپوزال های تائید شده در جلسه ۲۱/۱۲/۹۵ و ۲۲/۱۲/۹۵

 

 

 • امتیاز پژوهشی مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی و مجله علمی پژوهشی، خانم سیده مریم سید طالبی مورد بررسی قرار گرفت ومجموعا دو نمره پژوهشی برای ایشان در نظر گرفته شد.

 

- امتیاز پژوهشی مقاله ارائه شده در ISI Listed ، خانم پریسا رستمی مورد بررسی قرار گرفت و۱ یک نمره پژوهشی برای ایشان در نظر گرفته شد.

 

- بررسی پروپوزال های دانشجویان

 

 

 • پروپوزال خانم سارا احسانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته در رابطه ذهن آگاهی و اضطراب مرگ» به راهنمایی خانم محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم مینو کبریایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سارا خاکسار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش حمایت اجتماعی در اضطراب و افسردگی بیماران قلبی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

 

 

 

 • پروپوزال آقای زاگرس حدادیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه رهبری زهرآگین و بهزیستی عاطفی شغلی: نقش واسطه ای تنیدگی شغلی» به راهنمایی خانم زهره صیادپور، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بهارک عسکری پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «خوداثربخشی و جوسازمانی در احساس تنهایی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فروغ سادات مهدویان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه بهزیستی فاعلی با قدردانی و بخشش» به راهنمایی آقای دکترمحمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای حجت فرضی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی علوم اجتماعی با عنوان «اثرات فراگیری فسادسیستمی برروی اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی» به راهنمایی خانم دکترسمیه توحیدلو، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نفیسه مصطفایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی کیفیت رابطه باخانواده همسربر اساس سلامت خانواده اصلی و صمیمیت زناشویی» به راهنمایی آقای دکترجواد خدادادی سنگده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم قدسیه استادعباس بنا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «اثربخشی بازی درمانگری گروهی به شیوه شناختی-رفتاریدر اضطراب جدایی وترس های کودکان» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اشرف پورصالح کچومثقالی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش تنیدگی والدینی درنشانه های مرضی اختلال های شخصیت رفتارهای پرخطرنوجوانان» به راهنمایی خانم دکترمهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محمد دربان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته در رابطه خلق وخو و سبک های مقابله» به راهنمایی خانم دکترمهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طلا شفاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی با عنوان «رابطه کمال گرایی وخلاقیت؛ نقش واسطه ای هوش معنوی» به راهنمایی آقای دکترمجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم آزاده پارساخو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره - خانواده با عنوان «اثربخشی آموزش جرات ورزی به شیوه گروهی براضطراب اجتماعیواحساس تنهائی» به راهنمایی آقای دکترمحمدعلی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم هدی هلاکوئی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه سازه های شناختی افراد خواهان وگریزان از ازدواج بامعنای زندگی وبهزیستی روان شناختی» به راهنمایی آقای دکتر محمد مصطفوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سارا سعید دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان «نقش واسطه ای کیفیت زندگی درارتباط میان بهزیستی روان شناختی وگرایش به سوئ مصرف مواد» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای محمدعلی خادم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمایی با عنوان «مقایسه اجتماعی خانواده وروابط والد-فرزندی دانش آموزان سازگار و ناسازگار» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه سادات عابدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی با عنوان «نقش معنویت گرایی درحرمت خود و رضایت از زندگی» به راهنمایی خانم دکترنیلوفر وزیری نائینی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم یوزباشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمائی با عنوان «رابطه انواع نگرش عاشقانه با سبک های هویت» به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم مهری نژاد، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهناز چشمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش سرسختی روان شناختی و کمال گرایی در سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صدیقه فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه تمایزیافتگی خود والگوهای ارتباطی در والدین وفرزندان متاهل آنان» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بنت الهدی توکلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی درمان گری مبتنی برپذیرش و تعهد بر تنیدگی ونشخوارفکری زندانیان زن» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهدیه مطیع شرعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «هوش و نقش آموزش پیش دبستان در دو جنس» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهناز مهمانپذیر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «کارکردهای اجرائی؛ تنظیم هیجانی وحافظه کاری در دانش آموزان با و بدون اضطراب» به راهنمایی آقای دکتر نورعلی فرخی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای ناصر مقدسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «رابطه کیفیت زندگی با تاب آوری وشادکامی (خانواده های جانبازان شهر کرج)» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ساناز فیاض بخش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مهار هیجان و اختلال رفتار مقابله ای» به راهنمایی خانم دکترفاطمه سادات مینو، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا ناصری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش میانجی راهبردهای شناختی و فراشناختی در رابطه بین رشداجتماعی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکترصدیقه جعفری، مطرح و تأیید شد.
 • پروپوزال خانم ناهید حاجی قربانی دولابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه ارزش های بنیادی با سلامت روان و رضایت از زندگی در زنان شاغل» به راهنمایی خانم دکترفاطمه حمزوی عابدی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه نوباوه وطن دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای حرمت خود و تاب آوری در حمایت اجتماعی وبهزیستی روان شناختی» به راهنمایی خانم دکترمحترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا کوزه گر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه بین خودپنداشت با رضایت از زندگی و بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی خانم دکترمحترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا طاهری فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمایی با عنوان «نقش کارکرد خانواده و سبک های دلبستگی در رفتار پر خطر» به راهنمایی آقای دکتر

سیدابوالقاسم مهری نژاد، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای بهرام نصرالهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای وابستگی به شبکه های اجتماعی در رابطه با تمایز یافتگی خود وصمیمیت با دلزدگی زناشوئی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صدیقه غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس جو اجتماعی خانواده؛ کمال طلبی والدین و رابطه والد- فرزندی» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا کایدپور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه استرس ادراک شده با سیستم های فعال سازوباز دارنده رفتار و ویژگی های شخصیتی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راضیه باقرپیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «احساس گناه وخشم در پیش بینینشانه های مرضی اختلال های روانی» به راهنمایی خانم دکتر مهرنازاحمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محبوبه گوهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «دلبستگی وسبک های دفاعی در پیش بینی نشانه های مرضی اختلال های روانی» به راهنمایی خانم دکتر مهرنازاحمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عاطفه سمایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش رویدادهای آسیب زای دوره کودکی در تحول طرحواره های سازش نایافته اولیه و مکانیزم های دفاعی» به راهنمایی خانم دکتر مهرنازاحمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره مهدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش میانجی خود تمایزیافتگی در رابطه خود پنداشت و خودشیفتگی» به راهنمایی خانم دکتر مهرنازاحمدی مبارکه، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم السادات ارشدحسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی درمانگری مبتنی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا فتح اله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «تاثیر هوش هیجانی و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارمندان مترو تهران» به راهنمایی خانم دکتر زهره مجد آبادی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه حمزه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان

«نقش واسطه ای مهار خود در حمایت اجتماعی و بهزیستیروان شناختی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالعظیم کریمی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سرورکاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان

«خلاقیت و پرخاشگری در نوجوانان سرآمد» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم حاجی حسین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر طهمورسی، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا جیحونیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش طرحواره های ناسازگار اولیه؛ سبک های حل تعارض و هیجان خواهی در نگرش به خیانت زناشویی» به راهنمایی خانم دکترنسیم نوری، مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مسعود ریاحی سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمائی با عنوان «اثربخشی آموزش گوش دادن به کودکان بر ارتباط والد-کودک؛ مهارت های اجتماعی؛ بهزیستی روان شناختی وادراک از والدین» به راهنمایی خانم دکتر نازنین عابد، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای امیر اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «مقایسه احساس شرم وشادکامی در والدین کودکان ۱۰-۷ سال دارای لکنت زبان وبدون لکنت (عادی)» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه نجفلوی، مطرح وتأیید شد.
 • پروپوزال خانم مریم معمار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای وظیفه شناسی در رابطه تنیدگی شغلی و سبک های مقابله ای با رضایت زناشوئی» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم هاجر قره داغی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر تاب آوری و استرس شغلی در مبتلایان به پارکینسون» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی، مطرح وتأیید شد.
 • پروپوزال خانم مهتاب سادات قیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان «نقش سبک های حل تعارض و عزت نفس جنسی در پیش بینی طلاق عاطفی» به راهنمایی خانم دکترنسیم نوری، مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم آمیتیس ع وحدتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمائی با عنوان «نقش شخصیت و سبک های دلبستگی در پیش بینی سلامت عمومی زنان اقدام کننده به جراحی های زیبایی» به راهنمایی آقای دکتر جواد خدادادی سنگده، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده سیمین پورباقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «بهزیستی روان شناختی مبتلایان به سرطان بر اساس حمایت اجتماعی و روش های مقابله با تنیدگی» به راهنمایی آقای دکتر سعید جهانیان، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای کیومرث دهقان دهنوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمائی با عنوان «نقش واسطه ای قدردانی در رابطه خودشیفتگی و بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی آقای دکترمهران آزادی، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا صادقیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمائی با عنوان «نقش واسطه ای قدردانی در رابطه حرمت خود و بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای بهادر نوری آل آقا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمائی با عنوان

«نقش واسطه ای قدردانی در رابطه دلبستگی و بهزیستی روان شناختی» به راهنمایی آقای دکتر مهران آزادی، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مسلم ملکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده با عنوان

«تاثیر مشاوره شغلی سازه گرا بر انطباق پذیری مسیر شغلی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نسیم یزدانی فاضل آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمائی با عنوان «نقش شخصیت و پایبندی مذهبی بر رضایت زناشوئی» به راهنمایی آقای دکتر جواد خدادای سنگده، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره معصومی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش حرمت خود و سبک های حل مساله در رفتارهای پرخطر» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده مهناز ثارالهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه بین استفاده از اینترنت با اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهائی» به راهنمایی آقای دکتر محمد علی احمدوند، مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه کچویان فینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی با عنوان «باورهای فراشناختی در خوداثربخشی و سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده؛ مطرح وتأیید شد.
 • پروپوزال آقای محسن کدخدائیان آرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمائی با عنوان «نقش اعتیاد در نگاه به زندگی؛ سلامت معنوی و تاب آوری» به راهنمایی خانم زهره صیادپور؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 

 • پروپوزال خانم صدیقه سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «نقش میانجی رشد اجتماعی در رابطه هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر علیرضا ملازاده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم رقیه حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای از خلال سرمایه فکری و توانمندسازی روان شناختی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالعظیم کریمی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره حسنی فخرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره راهنمائی با عنوان «نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم نباتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان «فرانگری؛ نشخوار فکری و راهبردهای مهار فکری در زنان مبتلا به سرطان پستان» به راهنمایی خانم دکتر صدیقه جعفری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه نیاززاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی چالش های فراسوی نظام آموزش و پرورش در ایران (مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهر هشتگرد)» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طیبه رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر تلویزیون بر هویت کودکان (استقلال شخصیت)» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا وطن دوست دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیرتدریس فراشناخت بر خلاقیت و خودکارآمدی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال آقای مهدی وفائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی تاثیرآپارتمان نشینی بر پرخاشگری کودکان (منطقه ۱۳ تهران)» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بتول امیری ترشابی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی پژوهش با عنوان «بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی اعضای تعاونی های مسکن تهران (مورد سه تعاونی در سال های ۹۵-۹۰ که بیشترین شکایات را داشته اند)» به راهنمایی آقای دکتر عزت ا... سام آرام؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم عقلائی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از آموزش الکترونیکی بر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابائی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فریبا جوادی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تبیین جامعه شناختی نقش نظم اوقات فراغت مدرسه در گرایش دانش آموزان به دخانیات» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآئین؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سارا حسینی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه و بررسی علل اجتماعی و فرهنگی اتناع کارفرمایان و بیمه شوندگان از پرداخت حق بیمه در شهر تهران» به راهنمایی آقای دکتر آرمین امیر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم پریسا مومنیان کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی پژوهش با عنوان «تحلیل روایت تنهایی انسان مدرن در شعر معاصر ایران بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۴۰» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآئین؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علیرضا سلیمی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «سنجش تغییرات نگرشی زائران کاروان های راهیان نور (مطالعه موردی کاروان های راهیان نور شهرداری تهران)» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای جواد خلیلی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه پیامدهای طلاق زوجین بر روی فرزندان (موردی در شهر تهران)» به راهنمایی آقای دکتر آرمین امیر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای مرتضی فخار میاندواب کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «عوامل موثر بر غیبت ناشی از کاردر واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر سمیه توحیدلو؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیه خزائی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «روابط بین فرهنگی ایران و غرب (تحلیل جامعه شناختی تاثیرات فرهنگی سازمان های مردم نهاد)» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای منصور حاتمی اصل کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «نقش رسانه بر ترس شهروندان از ارتکاب جرم: مطالعه موردی مناطق جرم خیز تهران» به راهنمایی خانم دکترشایسته هاشمی علیا؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم پرستو قبایی زاده کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی پژوهش با عنوان «بررسی ساختاری تاثیر رشد کسب و کارمتناسب با سن در ریشه کنی پدیده کودکان کار از منظر جامعه شناسی کیفی» به راهنمایی آقای دکتر مصطفی مهرآیین؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محبوبه معظمی گودرزی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر فضای مجازی برسبک زندگی زنان: مطالعه موردی زنان ۴۰-۱۸ سال منطقه ۲ و ۵ شهرداری تهران» به راهنمایی آقای دکتر داود دعاگویان؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهری کاظمی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر رفتار ترافیکی شهروندان تهرانی» به راهنمایی خانم دکتر ژاله توکلی والا؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیه کافی دوشجری کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تاثیر میزان بین استفاده زوجین از شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی؛ تعهد و تعارضات زناشویی» به راهنمایی آقای دکتر ساسان ودیعه؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا وکیلی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی جایگاه مفهوم عدالت در بین نخبگان دوران پهلوی دوم» به راهنمایی خانم دکترسمیه توحیدلو؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سهیلا عسگری تفرشی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی فنی وحرفه ای و کاردانش پایه دهم براساس مولفه های یادگیری ویلیام رومی» به راهنمایی آقای دکترحسین قاسم پور مقدم؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم حلیمه محرابی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «اثر روش آموزشی زایشی در یادگیری و خلاقیت آموزش الکترونیکی درس مدارهای الکتریکی» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای سید مجید میری کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر دوره های آموزشی اتوماسیون اداری بر رضایت شغلی کارکنان» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابائی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرگس رجبی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب عبدالمحمدی بنچناری کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر شرکت دانش آموزان در کلاس های هنری بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نسرین مشفقی واحد کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه ویژگی های شخصیت با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم تحقیقی بیدل کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه و سهم خودکارامدی تحصیلی ومهارت های ارتباطی با تفکر خلاق دانش آموزان دختر متوسطه ۲ منطقه ۱» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهام هادی زاده کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «رابطه بین تعامل اجتماعی و سلامت روانی و میزان استفاده از اینترنت در حوزه کاری» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.
 • پروپوزال خانم ریحانه رحمانی پور کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «تغییرات زنانگی در ایران» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه نوروزی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «بررسی برنامه درسی ملی از نظر میزان توجه به مهارت های زندگی» به راهنمایی آقای دکتر حسین قاسم پورمقدم؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای علیرضا پیامیار کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «آثار پروژه های انتقال آب بین حوزه ای در امنیت اجتماعی (مطالعه موردی پروژه انتقال آب بشت آباد در استان چهارمحال و بختیاری)» به راهنمایی خانم دکتر سمیه توحیدلو؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم پریسا محمودی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نیاز سنجی مهارت های فنی؛ ادراکی و انسانی مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ری» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیرا پرویز کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با تمایل شهروندان به مسافرت با شرکت های هواپیمائی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)» به راهنمایی آقای دکتر علی مرادی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سهیلا یوسف نیاز کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر کاربرد اصل افزونگی در یادگیری و یادداری دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای هوشنگ اسماعیل نسب سردهائی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارزیابی نقش و جایگاه کتابخانه بر میزان افزایش مهارت خواندن در دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهام غلام زاده کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «ارزشیابی کتاب جدیدالتالیف ریاضی پایه ششم دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهه علی ساوجبلاغی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه توانمندسازی روان شناختی منابع انسانی بر عملکرد مدارس» به راهنمایی آقای دکتر حسین قاسم پور؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راضیه خواجه افضلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر روش تدریس با رویکرد درس پژوهی بر توسعه حرفه ای و توانمندسازی معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب تورانی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر راهبردهای یادگیری زایشی در بهبود خود تنظیمی دانش آموزان مقطع چهارم ابتدائی در یک آموزش خصوصی شناختی» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمیه برات زاده کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «بررسی میزان تناسب کتاب دین و زندگی سال اول متوسطه با نیازهای روانی و معنوی دانش آموزان از دیدگاه دبیران» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم حوریه داداش نژاد کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «نیاز سنجی آموزشی مهارت های فن آوری و کاربرد تکنولوژی معلمان دوره ابتدائی» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه سعدی پور کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر روش ساختن گرایی بر خودکارامدی و حل مساله» به راهنمایی آقای دکتر مرتضی سمیعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منیژه جمال عباسی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه مدیریت اثربخش کلاس درس و موفقیت حرفه ای دبیران زبان» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بتول محمدی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارزیابی کیفیت برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی بر مبنای تحلیل شایستگی های کانونی» به راهنمایی آقای دکتر سید جواد مرتضوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مارال میرزائی کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان «تحلیل تصور از عشق بر استحکام روابط زوجین» به راهنمایی خانم دکتر ژاله توکلی والا؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم فاطمه قاصد کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه کیفیت زندگی کاری؛ آگاهی فراشناخت و فرسودگی شغلی» به راهنمایی خانم اشرف السادات حسینی میرصفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم سمیرا شیدایی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر شبیه سازی رایانه ای بر یادگیری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه محمودی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «مطالعه تاثیر راهبردهای فراشناختی بر یادگیری لغات زبان انگلیسی» به راهنمایی خانم دکتر زهرا طالب؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم حوریه اویارحسینی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر فناوری های آموزشی بر سبک های یادگیری وخودنظم جوئی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر داریوش نوروزی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم آرزو خاکپور کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان «تاثیر فناوری های نقش اعتیاد به اینترنت بر هویت فردی و بنیان های اخلاقی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر سودابه عضدالملکی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شیما والی نژاد کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «نقش مهارت برنامه ریزی معلمان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجیگری سبک یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدائی دخترانه دولتی شهر کرج» به راهنمایی خانم دکتر نیره شاه محمدی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سوسن سلیمی کیوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش با عنوان «تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی معلمان (مطالعه موردی: معلمان ابتدائی شهریار)» به راهنمایی آقای دکتر محمد تقی شیخی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صهبا خرازی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر تحول نظام آموزشی بر عملکرد معلمان ابتدائی» به راهنمایی آقای دکتر حسین قاسم پورمقدم؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرناز اصغرزاده قشلاق چایی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش از طریق بازی بر اختلالات یادگیری دانش آموزان (دیکته نویسی)» به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم مرضیه فضلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی با عنوان «اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران» به راهنمایی آقای دکتر محمد نوریان؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم فرخی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمائی با عنوان «مقایسه رضایت مندی و صمیمیت زناشوئی درزوجین نابینای همتا وناهمتا» به راهنمایی آقای دکترابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم الهام آذر کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه سبک های مقابله ای و تاب آوری با روابط بین فردی نوجوانان کار» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه حمزوی عابدی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا قنبرپور کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه سبک های تدوین الگوی معنوی گروهی مبتنی بر صحیفه سجادیه» به راهنمایی خانم دکتر مریم صف آرا؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منیره رجب فردی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمائی با عنوان «خودکارآمدی؛ فرسودگی و تنیدگی شغلی در معلمان» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نسیم کاظم زاده زاهدی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «رابطه راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی و تنیدگی فرزندپروری در مادران دارای فرزند با اختلال اتیسم» به راهنمایی آقای دکتر احمد به پژوه؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم زینب یوسفی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمائی با عنوان «اثربخشی روان درمانی مثبت نگر برسرسختی؛ حرمت خود و شادکامی نوجوانان دختر بد سرپرست شهر تهران» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم خدیجه ایزدی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «اثربخشی آموزش روش های کاهش استرس مبتنی بر تکنیک های شناختی-رفتاری گروهی بر میزان باروری وسازگاری زناشوئی در زنان نابارور» به راهنمایی آقای دکترسعید جهانیان؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم شادی آقا علی طاری کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «مقایسه سطح تنیدگی واحساس تنهایی در سالمندان با و بدون حیوان خانگی» به راهنمایی خانم دکترکبری نصرتی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم فرشته ریاحی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای ارزش های بنیادین در رابطه بین نقش های جنسیتی با سلامت روانی زنان سالمند» به راهنمایی خانم دکتر فاطمه حمزوی عابدی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم محبوبه شیخی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی پرخاشگری و اضطراب بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله» به راهنمایی خانم دکتر کبری نصرتی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا قبادی ارفعی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «نقش واسطه ای جو عاطفی خانواده در رابطه بین هیجان خواهی و حرمت خود با گرایش به رابطه با جنس مخالف» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال آقای مهدی حیدری دستجردی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در ارتباط بین طلاق عاطفی وکیفیت زندگی» به راهنمایی آقای دکتر علیرضا ملازاده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم توران اسدی افکند کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «پیش بینی راهبردهای مقابله بر اساس منابع استرس و حرمت خود» به راهنمایی آقای دکتر علیرضا ملازاده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای عباس ابراهیمی خوراسگانی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «اثربخشی آموزش شادمانی به روش فوردایس بر باورهای فراشناختی» به راهنمایی آقای دکتر کاظم قجاوند؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا سالاروند کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه میان تاب آوری؛ خودکارآمدی و رگه های شخصیتی در کاربران افراطی اینترنت» به راهنمایی آقای دکتر محمود برجعلی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نسیم مسائلی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه بین تنهائی؛ اختلالات خواب و اختلالات رفتاری با اعتیاد به اینترنت با درنطر گرفتن نقش تعدیل کنندگی جنسیت در دانشجویان» به راهنمایی آقای دکتر هادی فرهادی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نگار مدیر کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «بررسی تجربه پدیدار شناختی کودکان پس از جراحی قلب باز» به راهنمایی آقای دکتر علیرضا بوستانی پور؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهام حایری مهریزی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «سبک های دلبستگی در رابطه هیجان های هوشیار با تعهد زناشوئی» به راهنمایی خانم دکتر افسانه لطفی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم خسرونژاد کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه حمایت عاطفی با رضایت زناشوئی با میانجی گری حرمت خود و کمال گرائی» به راهنمایی آقای دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده سمانه میرسیار کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «رابطه شیوه های تربیتی با حرمت خود و سازگاری اجتماعی دانش آموزان» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم غزل غفاریان کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «دلبستگی و رابطه با پدر در نشانه شناسی پرخوری» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرشته قاسمی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «نقش شفقت خود و سازگاری زناشویی در سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره اسلامی مقدم کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه نشانه شناسی اختلال های شخصیت با رفتارهای پرخطر و سبک زندگی زنان زندانی» به راهنمایی خانم دکتر مهرناز احمدی مبارکه؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ملیحه کروندی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه احساس تنهائی با افسردگی و کیفیت زندگی» به راهنمایی خانم دکترنیلوفر طهمورسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم انسیه خانجانی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی با توجه به نقش میانجی خودمهارگری» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عهدیه محتشمی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «اثربخشی مهارت های ذهن آگاهی بر کاهش پرخاشگری رابطه ای و آشکار» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سحر خاکباز کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه شخصیت با سلامت روانی و طرح واره های سازش نیافته» به راهنمایی آقای دکتر امین رفیعی پور؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اکرم نامداری کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده؛ تاب آوری و سلامت روانی» به راهنمایی خانم دکتر نسیم نوری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال آقای سید احسان حسینی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه معنای زندگی با امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نسا رمضان کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «نقش مکانیسم های دفاعی و خودپنداره بر قصه عشق زنان ومردان متاهل» به راهنمایی خانم دکتر نسیم نوری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم خزاعی سرمزده کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش سبک مقابله در تحمل بلاتکلیفی و نظم جویی شناختی-هیجانی مادران دانش آموزان معلول جسمی حرکتی» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه هاشمی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش باورهای غیر منطقی و خودشفقت ورزی در پیش بینی وسوسه در افراد معتاد» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهره برات زاده کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «رابطه تمایز یافتگی و کیفیت ارتباط با خانواده همسر و مقایسه آن در متاهلین سازگار وناسازگار» به راهنمایی خانم دکتر منصوره سادات صادقی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهدیس میبدی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «نقش پایبندی به مذهب در ربطه سبک های دلبستگی با امید به زندگی و اضطراب مرگ» به راهنمایی آقای دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه ذبیح اله زاده کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای هماهنگی خود با هدف و خودنظم جویی در رابطه با هسته ارزشیابی خود ودستیابی به هدف» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محبوبه ملک جانی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «رابطه سبک های دلبستگی و نارسایی توجه / فزون کنشی با واسطه نظم دهی هیجانی» به راهنمایی آقای دکتر سیدابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم مریم عامری کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «رابطه شخصیت؛ سخت رویی وسبک های مقابله ای با فرسودگی شغلی» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقای حسین کرمعلی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه تعارض کار خانواده وحمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت» به راهنمایی آقای دکتر سلمان زارعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شیرین فیروز دهقان کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «نقش واسطه ای سازگاری زناشوئی در رابطه شخصیت و تعارض کار خانواده» به راهنمایی آقای دکتر جواد خدادادی سنگده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سمانه سعیدکندری کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «نقش واسطه ای تعهد زناشوئی در رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت جنسی» به راهنمایی آقای دکتر جواد خدادادی سنگده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شمیم عسگری گودرزی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «نقش پیش بینی فرسودگی شغلی براساس سرسختی روان شناختی وشخصیت» به راهنمایی آقای دکتر جواد خدادادی سنگده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه سادات رحمت الهی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه سبک های دلبستگی با ویژگی های شخصیتی درونگرایی؛ برونگرایی؛ روانرنجوری واضطراب» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا اسدی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه تعاملی راهبردهای مقابله با تنیدگی؛ حرمت خود؛ احساس تنهایی وسبک های والدین با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان» به راهنمایی خانم دکتر مرضیه حاجی زادگان؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم ژیلا حسین زادهسارخانلو کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «نقش شخصیت وباورهای غیر منطقی مادران در رغبت به ازدواج فرزندان آنها» به راهنمایی خانم دکتر نسیم نوری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا یاری کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «نقش هوش هیجانی وکیفیت زندگی در عملکرد اجتماعی» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر طهمورسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرشته یارمحمدی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «رابطه سبک های دلبستگی وتعهد زناشوئی» به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه قلی پورسلیمانی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «نقش واسطه ای کیفیت زندگی کاری در رابطه تعارض کار-خانواده با فرسودگی شغلی» به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سودابه محبی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «رابطه جهت گیری مذهبی و باورهای ارتباطی با رضایت زناشوئی» به راهنمایی خانم دکتر آذر نادی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا تقوائی نجیب کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «پیش بینی اعتیاد به بازی آنلاین بر اساس هم وابستگی و عملکرد خانواده» به راهنمایی خانم دکتر آزاده امینی ها؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده زهرا آزادی امیری کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی با عنوان «رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با سلامت روانی و هویت فرهنگی» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم محدثه جوکار کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه آسیب های دوران کودکی با طرحواره های سازش نایافته اولیه و سبک مقابله» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سیده فاطمه شریفی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای کمال گرائی در رابطه ویژگی های شخصیت و شادکامی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهام فاضل کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «دلبستگی و کهتری در احساس تنهائی» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فریبا محمدی فلاورجانی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «نارضایتی بدنی با خود شفقت ورزی و خودانتقادگری» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا سادات سیاح کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه همدلی و خودمهارگری در پدیده زورگویی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لاله محمدزاده میرکی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «تحول یافتگی من وشخصیت در معتادین» به راهنمایی خانم دکتر سوسن رحیم زاده؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راحله امیدوارخرم کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه تعاملی دینداری و سبک والدینی مادران با امید در نوجوانان» به راهنمایی خانم دکتر مرضیه حاجی زادگان؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم افسانه طوفانی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «اثربخشی آموزش تاب آوری بر تنظیم هیجان؛ پردازش هیجانی و استرس نوجوانان مضطرب» به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم زمانی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «نقش طرحواره های سازش نایافته اولیه؛ سازش یافتگی اجتماعی و نظم جویی هیجانی در رفتارهای خشن» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نگین سلیمانی زاده کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «توانمندی های منش؛ مولفه های شادکامی؛ تاب آوری و رضایت زناشوئی در زنان متاهل شاغل و غیر شاغل» به راهنمایی خانم آقای دکتر سیدابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مینا سادات حسینی قهرودی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه آسیب های روان شناختی دوره کودکی وشخصیت» به راهنمایی خانم دکتر جمیله زارعی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عاطفه ملک لو کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «رابطه سبک های دلبستگی و باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشوئی» به راهنمایی آقای دکتر رضا قربان جهرمی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرزانه لرنی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «نقش واسطه ای کمال گرائی در ارتباط بین جنس و نگرانی درباره وزن» به راهنمایی آقای دکتر مجتبی تمدنی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال فاطمه غزازانی کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «رابطه سبک های فرزندپروری و تیپ های شخصیتی با کمال گرائی» به راهنمایی آقای دکتر محمدعلی احمدوند؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم صدیقه اسدی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «نقش میانجی گر مسئولیت پذیری در رابطه بین خودنظم جویی هیجانی با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر صدیقه جعفری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم دنا شجاعی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «نقش واسطه ای هماهنگی خود با هدف و نظم جوئی شناختی هیجان در رابطه هسته ارزشیابی خود و رضایت از زندگی» به راهنمایی خانم دکتر محترم نعمت طاوسی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم قدیری جاوید کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «رابطه سبک والدگری با تعلل ورزی؛ نقش واسطه ای کمال گرائی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر صدیقه جعفری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم منصوره داوری کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت با عنوان «نقش واسطه ای سرسختی شناختی؛ جنب وجوش هیجانی و بیتابی روانی در رابطه بین میژگی های شخصیت و خلاقیت» به راهنمایی آقای دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مریم قدیانی کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمائی با عنوان «نقش سرمایه روان شناختی و نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی سلامت روانی نوجوانان» به راهنمایی آقای دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نازنین ماکاراچی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «ارائه الگوی روابط علی کارکردهای شناخت اجتماعی و درگیری تحصیلی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر صدیقه جعفری؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه حیدری کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان «نقش تاهل در باورهای غیر منطقی؛ خودپنداری و سبک های دفاعی» به راهنمایی خانم دکتر نسیم نوری؛ مطرح وتأیید شد.
 • پروپوزال خانم سیداحسان کاظمینی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با عنوان «نقش میانجی امید در رابطه حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی» به راهنمایی آقای دکتر داود نوده ئی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نیلوفر مرآت کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی با عنوان «نقش الگوهای ارتباطی خانواده در تاب آوری و مهارت اجتماعی دانش آموزان» به راهنمایی خانم دکتر نیلوفر وزیری نائینی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مژگان قاسمی بیستگانی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمائی با عنوان «اثر بخشی آموزش بهزیستی روان شناختی و امید درمانی بر افکار خودآیند منفی؛ تاب آوری و سخت رویی نوجوانان دارای افسردگی شهر اصفهان» به راهنمایی آقای دکتر عبدالحمید رضوی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا خالقی کارشناسی ارشد عتوم اجتماعی پژوهش با عنوان «بررسی عوامل موثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک شهر تهران و زنان ۴۵-۱۵ ساله)» به راهنمایی آقای دکتر آرمین امیر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زینب سادات میری لواسانی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با عنوان «اثر تکالیف درسی بر توانایی حل مسئله در آموزش الکترونیکی» به راهنمایی خانم دکتر مریم گل بابائی؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم غلامی لفوت کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان «اثر بخشی آموزش بهزیستی روان شناختی و امید درمانی بر افکار خودآیند منفی؛ تاب آوری و سخت رویی تحولات روابط قدرت در خانواده های ایرانی؛ مطالعه موردی خانواده های دهه ۴۰؛ ۶۰و۸۰» به راهنمایی آقای دکتر سینا کلهر؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه غیور کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «بررسی سواد رسانه ای معلمان و تاثیر آن بر عملکرد حرفه ای» به راهنمایی آقای دکتر محمد غفاری مجلج؛ مطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه بخشیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «ارزشیابی هنرستان های نمونه دولتی تهران با استفاده از الگوی سیپ.» به راهنمایی دکتر حسین قاسم پور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم راضیه دانشور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه آموزشی درسی با عنوان «رابطه بین استرس شغلی مدیران با جو سازمانی مدارس و خودکار آمدی دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر مریم موسوی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شریفه مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش وتحقیق درسی با عنوان «بررسی میزان رضایت بازنشستگان زن آموزش و پرورش شهر تهران از خدمات ارایه شده به آنان در سال ۹۵-۹۴.» به راهنمایی دکتر علی اکبر خسروی بابادی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا حمید نادری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی درسی با عنوان «مقایسه تاثیر رویکرد شناختی و ساختن گرایی در انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر زهرا طالب مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا علیرضا ابوموسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان تحلیل گفتمان اندیشه خود مختاری در بین اقوام ایران.» به راهنمایی دکتر ندا حسینی میلانی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اکرم فرهنگی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی آموزشی با عنوان تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های هوش اخلاقی و اجتماعی در بین دانش آموزان دختر پایه ششم.» به راهنمایی دکتر مریم موسوی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا محمد حاجی سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «نیازسنجی آموزشی مربیان پیش دبستانی به منظور طراحی و تنظیم محتوی آموزش ضمن خدمت مورد نیاز آنها.» به راهنمایی دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مرضیه صومی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر روش تدریس مشارکتی بر یادگیری و یادداری مهارتهای کلامی در درس فارسی دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر حسن رستگارپور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا عباسی فرنقی زاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه بین روش تدریس معلمان با باور خود کارامدی تحصیلی و کفایت اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم.» به راهنمایی دکتر عصمت مسعودی ندوشن مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرزانه سعادتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش همیاری برتوامند سازی و خودکارامدی دانش آموز.» به راهنمایی دکتر زهرا طالب مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فاطمه شفیعی ورزنه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «مطالعه مولفه های ماثر در ایجاد روحیه نشاط و شادابی کارکنان مراکز آموزشی.» به راهنمایی دکتر زهرا طالب مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقامحمد طاهر هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بررسی پیامدهای حاشیه نشینی بر وقوع انحرافات اجتماعی مطالعه موردی جوی آباد اصفهان.» به راهنمایی دکتر سینا کلهر مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا محمد مردانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «مطالعه تاثیر خصوصی سازی ایجاد کار گزاری ها بر روحیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران.» به راهنمایی دکتر امیر آرمین مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقامحمد ابراهیم اینانلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «رابطه بازی های آموزشی با راهبرد های خود تنظیمی دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر حسن رستگار پور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقاامیر رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش با عنوان «مطالعه موردی مراجعه کنندگان زن و مرد ۳۰ ساله الی ۴۵ ساله شهر تهران به مراکز مشاوره نیروی انتظامی.» به راهنمایی دکتر ژاله توکلی والا مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهری رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشدرشته جامعه شناسی باعنوان «تاثیرتحولات اجتماعی بررضایت اززندگی جوانان.»به راهنمایی دکتر سینا کلهرمطرح وتأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا وحید صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی با عنوان «تاثیر برنامه ریزی آموزشی آینده محور بر بهره وری منابع انسانی در بانک کشاورزی.» به راهنمایی دکتر سید جواد مرتضوی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم معصومه رضایی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «مقایسه رشد اجتماعی دانش اموزان مدارس شاهد و دانش آموزان مدارس عادی دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران.» به راهنمایی دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا عبدالله عبدالوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «بررسی نظرات اعضای هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد موانع شکل گیری تفکر دینی در دانشجویان .» به راهنمایی دکتر نیره شاه محمدی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا امید علی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه رفتار انضباطی معلم و یاد گیری خود راهبری دانش اموزان پسر.» به راهنمایی دکتر نیره شاه محمدی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سحر طالبان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مطالعه رابطه بین آگاهی و نوع نگرش معلمان از فناوری اطلاعات بر خود کارامدی دانش آموزان.» به راهنمایی حسن رستگارپور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طیبه عبدی کرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «عوامل توانمندیه زنان سرپرست خانوار در اداره خانواده و مواجه با مشکلات زندگی.» به راهنمایی دکتر امیر آرمین مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مهناز رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر تصویر سازی فضایی بریادگیری درس ریاضی پایه هفتم .» به راهنمایی دکتر حسن رستگارپور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فرزانه آهنین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «تاثیر هنر درمانی بارویکرد نقاشی بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی.» به راهنمایی دکتر زهرا طالب مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقاسعید عزمی دانشجوی کارشناسی ارشدرشته تکنولوژی اموزشی باعنوان «تاثیرروش مطالعه پس خبا بریادگیری درس زبان انگلیسی.»به راهنمایی دکترمریم گل بابایی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بهاره رهنما فرشمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اموزشی با عنوان «تاثیر نقاشی نگارگری در یاد گیری و یادداری درس علوم.» به راهنمایی دکترحسن رستگارپور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شراره نیکخو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش با عنوان «رابطه بین نشاط اجتماعی و خود باوری در نسل جوان مطالعه موردی افراد جوان مراجعه کننده به مراکز فرهنگی و هنری شهرداری شهر تهران.» به راهنمایی دکتر امیرمسعود امیرمظاهری مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا کلیایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «سنجش تغییرات نگرشی بازدیدی کنندگان ازموزه های جنگ مطالعه موردی موزه ی دفاع مقدس تهران.» به راهنمایی دکتر سینا کلهر مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم مژگان یعقوبی سرریز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «بازنمایی مفهوم عدالت اجتماعی دردهه بعداز انقلاب.»به راهنمایی دکترسمیه توحیدلو مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم مینا رمضانی حسین ابادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش معکوس برخلاقیت و یادگیری فعال بزرگسالان.» به راهنمایی دکتر زهرا طالب مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم الهه دربان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اموزشی با عنوان «تاثیر مطالعه به روش PQ4R بر یادگیری و یاد داری درس علوم» به راهنمایی دکتر زینب گلزاری مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم نرگس شاه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی شهرداری منطقه ۱۱ بر اساس الگوی Cipp .» به راهنمایی دکتر اسدلله عباسی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم زهرا رسولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اموزشی با عنوان «تاثیر به کارگیری مهارت خواندن طرح پرلز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر داریوش نوروزی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم آزاده مساح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «آسیب شناسی روش های تدریس در فرایند یاددهی-یادگیری از دیدگاه دبیران و دانش آموزان متوسطه اول شهر تهران.» به راهنمایی دکتر اشرف السادات حسینی میرصفی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم اعظم حاجی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی باعنوان «تاثیر آموزش معکوس بریادگیری و یادسپاری درس ریاضی و رابطه آن با تفکر انتقادی.» به راهنمایی دکتر عصمت مسعودی ندوشن مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم بهفر خطیبی تبار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «مطالعه تحلیلی معیارهای زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی.» به راهنمایی دکترحسن رستگارپور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم عالیه سجادی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی با عنوان «تاثیر برنامه مدارس هوشمند بر سواد اطلاعاتی و یادگیری دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر دکتر عصمت مسعودی ندوشن مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال آقا هوشنگ اسماعیل نسب سردهاتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «ارزیابی نقش و جایگاه کتابخانه بر میزان افزایش مهارت خواندن در دانش آموزان.» به راهنمایی دکتر مریم موسوی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لیلا قدیری مرقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه خودباوری و خلاقیت بر مهارت تصمیم گیری مدیران مقطع ابتدایی.» به راهنمایی دکتر نیره شاه محمدی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم لادن نصر تادوانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر قصه گویی بریادگیری بهداشت فردی کودکان مقطع پیش دبستانی.» به راهنمایی دکتر حسن رستگارپور مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم شهلا قدم خیر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با عنوان «رابطه رضایت شغلی و عملکرد اجتماعی وعملکرد اجتماعی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان البرز.» به راهنمایی دکتر خانم دکترژاله توکلی والا مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فریبارنجبر کرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی برنامه ریزی درسی با عنوان «تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از لحاظ میزان توجه به مهارتهای زندگی» به راهنمایی دکترحسین قاسم پور مقدم مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم فریده حبیبی وطن دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه احساس تعلق به مدرسه با کارکرد اجتماعی-انطباقی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان» به راهنمایی دکترمحمد غفاری مجلج مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طاهره بقایی ویشکایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی با تعهد شغلی در معلمان دوره ابتدایی سال تحصیلی» به راهنمایی دکترسید جواد مرتضوی مطرح و تأیید شد.

 

 

 • پروپوزال خانم لیلا سلطانی کلکویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان «بررسی میزان امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ساکن منطقه ۱۹» به راهنمایی دکترنیره شاه محمدی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم سارا خوش اندام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر آموزش الکترونیک بر خودکارامدی تحصیلی و یادگیری دانش آموزان با سبک تفکر استرنبرگ» به راهنمایی دکترمحمد حسین بحیرایی مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم طیبه عباسی علایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی با عنوان «اثربخشی روش رجیوامیلیا بر خلاقیت دانش اموزان» به راهنمایی دکترزهرا طالب مطرح و تأیید شد.

 

 • پروپوزال خانم موناعابدینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «ارزشیابی پایه پنجم ابتدایی مبتنی برالگوی پاتریک» به راهنمایی دکترعصمت مسعودی ندوشن مطرح و تأیید شد.