اطلاعیه جلسات دفاعیه روز چهاردهم مهر

۱۳ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۰ کد : ۱۰۸۵۴ اخبار دانشکده جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۴۷۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع پایان نامه

۱

فاطمه شاهبداغی

۹۵/۰۷/۱۴

۹

دکتر احمدی مبارکه

دکتر نوری

دکتر نصرتی

هسته ارزشیابی های خود وکیفیت زندگی

۲

سمیه ایزدی

۹۵/۰۷/۱۴

۱۰

دکتر نعمت طاووسی

دکترنصرتی

دکتر نوری

اثر بخشی درمان