اطلاعیه جلسات دفاعیه هفته دوم مهر

۱۲ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۶ کد : ۱۰۸۴۹ اخبار دانشکده جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۱۸۴

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع پایان نامه

۱

سیده مریم سید طالبی

۹۵/۰۷/۱۳

۱۱:۳۰

دکتر رفیعی پور

دکتر نصرتی

دکتر خدادادی

همه گیری شناسی افسردگی؛ اضطراب وتنیدگیدر همسران جانبازان

۲

زهرا احمدی

۹۵/۰۷/۱۳

۱۲

دکتر ملکی راد

دکترجهانیان

دکتر زارعی

اثر بخشی آموزش مدیریت اهمال کاری تحصیلی بر خود نظم دهی تحصیلی و اضطراب امتحان

 

۳

ناهید براتی

۹۵/۰۷/۱۳

۱۳

دکتر احمدوند

دکتراحمدی مبارکه

دکتر زارعی

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی برعملکرد تحصیلی

 

۴

حمیرا میردار منصور پناهی

۹۵/۰۷/۱۳

۱۵

دکترآزادی

دکتر خدادادی

دکتر نصرتی

نقش واسطه ای نظم دهی هیجان دررابطه ذهن آگاهی و افسردگی