اطلاعیه جلسات دفاعیه هفته چهارم شهریور

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۱ کد : ۱۰۷۹۶ اخبار دانشکده جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۸۶۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع پایان نامه

۱

فاطمه یزدیان فرد

۹۵/۰۶/۲۹

۱۴:۳۰

دکتر نوریان

دکتر احمدی

دکتر مسعودی

ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت مجازی

 

۲

فریبا جلالی

۹۵/۰۶/۲۹

۱۵

دکتر نوریان

دکتر سمیعی

دکتر عضدالملکی

نیازسنجی آموزشی حسابداران خبره

 

۳

فرشته حاجتمند

۹۵/۰۶/۳۱

۱۰

دکتر سمیعی

دکتر احمدی

دکتر عضدالملکی

رابطه سبک تفکر کارکنان سازمان با پذیرش تکنولوژی

۴

فاطمه فخاریان

۹۵/۰۶/۳۱

۹

دکتر مسعودی

دکتر عضدالملکی

----

مقایسه برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دروس پایه هفتم