اطلاعیه ورزشی

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۴ کد : ۱۰۷۶۰ اخبار دانشکده اخبار دانشجویی
تعداد بازدید:۸۴۶
عضویت درتیم ملی وزنه برداری

اطلاعیه ورزشی

عضویت درتیم ملی وزنه برداری

 

قابل توجه دانشجویان که توانایی رقابت درسطح ملی جهت معرفی به معاونت ورزش وشرکت درمسابقات یونیورسیادجهانی دانشجویان درچین، تا تاریخ ۰۶/۲۰/ ۹۵ به مدیریت ورزش در دانشگاه (ساختمان مرکزی) مراجعه یا باشماره تلفن ۸۳۸۴۳۴۱۹ تماس حاصل نمایند.

رکورد ورودی اوزان هشتگانه

اوزان

رکورد ورودی (کیلوگرم)

اوزان

رکورد ورودی (کیلوگرم)

دسته ۵۶ کیلوگرم

۲۴۰ کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم

۳۵۰ کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم

۲۶۵ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم

۳۶۰ کیلوگرم

دسته ۶۹ کیلوگرم

۳۰۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۵ کیلوگرم

۳۸۰ کیلوگرم

دسته ۷۷ کیلوگرم

۳۴۰ کیلوگرم

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم

۴۱۰ کیلوگرم

 

 

 

مدیریت ورزشی دانشگاه

۱۶/‏۰۶/‏۹۵