مصوبات رشته های جدید ارشد و دکتری

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۷ کد : ۱۰۷۵۶ اخبار دانشکده اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۱۰۱۱

 

 

 

 

لیست رشته های جدیدمصوب که ازسال تحصیلی ۹۴-۹۳ به این واحدتخصیص داده شده است.

دانشکده

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

روانشناسی و علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی – جامعه شناسی

علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدائی

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

روانشناسی شخصیت

مشاوره – مشاوره توانبخشی

دکتری تخصصی

برنامه ریزی درسی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزش عالی