زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۶ کد : ۱۰۷۲۴ اسلاید خبری
تعداد بازدید:۱۴۸۸

«جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول۹۶-۹۵ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی»

«جدول شماره ۲»

ایام ثبت نام

 

ورودی و مقطع

رشته تحصیلی

تعداد دانشجو

۲۰/‏۰۶/‏۹۵

نوبت اول

ساعت ۹ تا ۱۳

کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر

کلیه رشته ها

 

کلیه دانشجویان دکتری

مدیریت آموزشی و عالی و برنامه ریزی درسی

۲۰۰

کارشناسی ارشد ورودی ۹۳ و ماقبل

کلیه رشته ها

نوبت دوم

ساعت ۱۳ تا ۹ صبح فردا

دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۱ و ماقبل

کلیه رشته ها

۲۱۵

۲۱/‏۰۶/‏۹۵

نوبت اول

ساعت ۹ تا ۱۳

 

دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۲

کلیه رشته ها

۳۶۰

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

ورودی ۹۴ و ماقبل

آموزش ابتدایی

نوبت دوم

ساعت ۱۳ تا ۹ صبح فردا

دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۳

روانشناسی

۲۲۰

۲۳/‏۰۶/‏۹۵

نوبت اول

ساعت ۹ تا ۱۳

کارشناسی پیوسته ورودی ۹۴

روانشناسی

۲۷۳

نوبت دوم

ساعت ۱۳ تا ۹ صبح فردا

کارشناسی پیوسته ورودی ۹۳ و ۹۴

تکنولوژی آموزشی و مدیریت و برنامه ریزی

۱۴۰

۲۴/‏۰۶/‏۹۵

نوبت اول

ساعت ۹ تا ۱۳

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

بهسازی منابع انسانی و علوم اجتماعی جامعه شناسی و پژوهش علوم اجتماعی- برنامه ریزی آموزشی

۲۶۰

نوبت دوم

ساعت ۱۳ تا ۹ صبح فردا

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

روانشناسی (عمومی، شخصیت، بالینی) و مشاوره (خانواده و راهنمایی) برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی

۲۶۸

 

 

 

 

 

 

جدول ثبت نام با تاخیر

ایام ثبت نام

 

ورودی و مقطع

رشته تحصیلی

 

۲۷/‏۰۶/‏۹۵

دکتری، کارشناسی پیوسته

 

کلیه رشته ها

۲۸/‏۰۶/‏۹۵

کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته

کلیه رشته ها

 

 

 

جدول حذف و اضافه

ایام ثبت نام

 

ورودی و مقطع

رشته تحصیلی

 

۰۶/‏۰۷/‏۹۵

نوبت اول

ساعت ۹ تا ۱۳

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و ارشد ورودی ۹۴و ماقبل

کلیه رشته ها

نوبت دوم

ساعت ۱۳ تا ۹ صبح فردا

دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۲ و ماقبل

کلیه رشته ها

 

۰۷/‏۰۷/‏۹۵

نوبت اول

ساعت ۹ تا ۱۳

دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۳

کلیه رشته ها

نوبت دوم

ساعت ۱۳ تا ۹ صبح فردا

دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۴

کلیه رشته ها

 

 

دانشجویان گرامی به نکات زیر توجه نمائید:

۱- ثبت نام نوبت اول ۹ صبح و نوبت دوم ۱۳ عصر آغاز می گردد.

۲- کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترم آخر برای اخذ مجوزهای لازم از تاریخ ۱۶/‏۰۶/‏۹۵‬ تا ۱۷/‏۰۶/‏۹۵‬ به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند.

۳- دانشجویان کارشناسی ارشد که پروپوزال مصوب و معدل بالای ۱۴ دارند و سقف سنوات آنان تمام نشده باید در زمان مشخص شده طبق زمانبندی تمدید پروژه انجام دهند. جهت دریافت مجوز مالی برای تمدید در تاریخ ۱۶/‏۰۶/‏۹۵‬ به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند.

۴- در صورت عدم تصویب پروپوزال می بایست مرخصی اخذ نمایند.

۵- دانشجویان مهمان در تاریخ ۲۴/‏۰۶/‏۹۵‬ با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی با یک قطعه عکس رنگی ساعت ۱۳:۳۰ به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه نمایند.