اطلاعیه جلسات دفاعیه هفته سوم شهریور

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۰ کد : ۱۰۷۱۶ اخبار دانشکده جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۶۰۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ

ساعت

استاد راهنما

داور اول

داور دوم

موضوع پایان نامه

۱

مرجان صیادپور

۱۳/‏۰۶/‏۹۵

۱۳:۳۰

دکتر عضدالملکی

دکتر احقر

دکتر احمدی

اثر آموزش مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با سبک های متفاوت یادگیری

۲

سوندا باباخانلو

۱۴/‏۰۶/‏۹۵

۱۰

دکتر نادر سلیمانی

دکتر احمدی

دکتر عضدالملکی

رابطه کیفیت خواب و پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی

۳

علی خلج امیر حسینی

۱۴/‏۰۶/‏۹۵

۱۲:۳۰

دکتر شاه محمدی

دکتر احمدی

 

رابطه رهبری مسئولانه مدیران با مسئولیت اجتماعی و اخلاق کاری کارکنان

۴

وحید خرم آبادی

۱۴/‏۰۶/‏۹۵

۱۳

دکتر شاه محمدی

دکتر احمدی

 

مؤلفه های نظام جبران خدمات و تأثیر آن بر نگهداشت منابع انسانی در شرکت نفت و گاز پارس

۵

فرانک کریمی فرد

۱۴/‏۰۶/‏۹۵

۱۳:۳۰

دکتر شاه محمدی

دکتر عضدالملکی

 

تأثیر اعتماد سازمانی بر عملکرد شغلی مدیران و کارکنان

۶

مهرداد سلطانی

۱۴/‏۰۶/‏۹۵

۱۴

دکتر شاه محمدی

دکتر عضدالملکی

 

تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، نوآوری سازمانی و مدیریت دانش بر کارایی کارکنان

۷

مریم دهقانی

۱۴/‏۰۶/‏۹۵

۱۵

دکتر شاه محمدی

دکتر احمدی

دکتر عضدالملکی

ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر قدس با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه

۸

سکینه عقیلی خلیفه محله

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۸:۳۰

دکتر سلیمانی

دکتر عضدالملکی

دکتر نوریان

رابطه فرهنگ مثبت اندیشی معلمان با یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان

۹

فاطمه پناهپور

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۰

دکتر نوروزی

خانم صیادپور

خانم گل بابایی

اثر آموزش اکتشافی با استفاده از برنامه های شبیه ساز در یادگیری دانشجویان پزشکی

۱۰

الهه دولتیاری

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۰:۳۰

دکتر سلیمانی

دکتر نوریان

دکتر عباسی

رابطه هوش هیجانی و مدیریت استرس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

۱۱

حمیده حمزه

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۱

دکتر نوروزی

خانم صیادپور

 

اثر آموزش با استفاده از الگوی مفهوم به وسیله فیلم آموزشی بر یادگیری

۱۲

معصومه باصری

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۲:۳۰

دکتر نوروزی

خانم گل بابایی

 

تاثیر اموزش از طریق مراکزیادگیری بر یادگیری و یادداری علوم دانش آموزان پایه نهم

۱۳

زیبا سلطانی ملا یعقوبی

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۳

گل باباییی

دکتر احمدی

دکتر نوروزی

تاثیر بکارگیری تبلت دانش آموزی بر یادگیری و یادداری درس ریاضی

۱۴

فیروزه اردوخانی کاشانی

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۳:۳۰

دکتر گلزاری

دکتر نوروزی

خانم گل بابایی

تأثیر استفاده از پدکست بر یادگیری فارسی دانش آموزان

۱۵

ربابه اطمینان

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۰

دکتر مسعودی

دکتر احمدی

 

نقش فناوری اطلاعات در علوم تربیتی

۱۶

مژگان سمنانی

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۱

دکتر عضدالملکی

دکتر مسعودی

 

رابطه مکانیسم های دفاعی و باورهای غیر منطقی با تفکر انتقادی دانش آموزان

۱۷

سحر حبیبی

۱۵/‏۰۶/‏۹۵

۱۴

دکتر سمیعی زفر قندی

دکتر طالب

دکتر مسعودی

مقایسه تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پنجم ابتدایی ایران و بین الملل از جهت میزان توجه به مؤلفه های تفکر انتقادی لیپمن

۱۸

زهرا فارسی پور

۱۶/‏۰۶/‏۹۵

۱۵

دکتر عضدالملکی

دکتر مسعودی

دکتر احمدی

تأثیر اموزش فلسفه در پرورش خودکارآمدی کودکان دبستانی

۱۹

محبوبه لهراسبی

۱۷/‏۰۶/‏۹۵

۱۱

دکتر نوریان

دکتر عضدالملکی

دکتر احمدی

تأثیر روش تدریس وارونه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

۲۰

بهناز علیشیری

۲۰/‏۰۶/‏۹۵

۱۰

دکتر احمدی

دکتر مسعودی

دکتر عضدالملکی

رابطه یادگیری خودراهبری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسط منطقه ۲ تهران